Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

22e editie Halve Marathon van Zwolle groot succes!

 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024
 • Halve Marathon Zwolle 2024

Af­ge­lo­pen za­ter­dag 8 ju­ni vond de 22e edi­tie van de Hal­ve Ma­ra­thon van Zwol­le plaats, het ge­zel­lig­ste hard­loop­fes­tijn van Ne­der­land.
Dit is in­mid­dels uit­ge­groeid tot een heus fes­ti­val met cir­ca 30 po­dia langs de rou­te.

Er kon­den 3 af­stan­den wor­den ge­lo­pen: de Voor El­kaar Heroes Run van on­ge­veer 1 ki­lo­me­ter (de­ze run is voor ie­der­een met een be­per­king of een chro­ni­sche aan­doe­ning), de 4 En­gel­se Mijl van 6,4 ki­lo­me­ter en de Hal­ve Ma­ra­thon van 21,1 ki­lo­me­ter.
Sal­ver­da is hoofd­spon­sor van de 4 En­gel­se Mijl en dat was goed te zien in de spon­sor­ui­tin­gen op en langs het par­cours.

Daar­naast was er een ge­wel­di­ge in­zet van een groot aan­tal Sal­ver­da-col­le­ga’s. In de or­ga­ni­sa­tie, bij het kle­ding­trans­port tus­sen start en fi­nish, bij het op- en af­bou­wen van het fi­nish­ge­bied en bij de re­a­li­sa­tie van een brug­con­struc­tie over het par­cours.

Al met al een eve­ne­ment om trots op te zijn, me­de door de be­trok­ken­heid van Sal­ver­da Bouw!