Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Aanpak N34 Witte Paal – grens Drenthe officieel van start

  • Opening N34
  • Opening N34
  • Opening N34
  • Opening N34
  • Opening N34
  • Opening N34

De aanpak van de N34 tussen Witte Paal en de grens met Drenthe is officieel van start gegaan. Op woensdagmiddag 14 juni verrichtten gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg de officiële start voor de werkzaamheden aan de N34, door het bouwbord te onthullen bij de Ganzenhoeve in Holthone. Gedeputeerde Boerman: “De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de plannen voor de N34 te maken. Dat hebben we in goede samenwerking gedaan met de provincie Drenthe, de gemeenten Hardenberg en Coevorden en inwoners en bedrijven. Over 2 jaar ligt hier een volledig vernieuwde regionale stroomweg die breder en vooral veiliger is.”

Aanpak van de N34

De N34 is een belangrijke schakel tussen het Noordoosten van de provincie Overijssel en het Zuidoosten van de provincie Drenthe. De provincie Overijssel gaat de verkeersveiligheid en doorstroming op en rond deze weg verbeteren door de aanleg van vijf tunnels, de verbetering van het viaduct bij Ane en de aanleg van een ongelijkvloerse kruizing bij de J.C. Kellerlaan. De uitritten van woningen krijgen een aansluiting op de parallelweg. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden. Daarnaast verbetert de leefbaarheid van de kernen rond de weg doordat de weg veiliger is en de doorstroming beter.

Schop in de grond

Vanaf september 2017 gaat de schop de grond in voor de daadwerkelijke werkzaamheden aan de weg en de eerste wegafsluiting. Het werk start bij het gedeelte Witte Paal tot en met de J.C. Kellerlaan. De werkzaamheden vanaf de J.C. Kellerlaan tot de grens met Drenthe bij Coevorden gaan van start in de 2e helft van 2018. Tot aan september worden voorbereidende werkzaamheden getroffen, zoals het verleggen van kabels en leidingen.

De tijdelijke fiets- en voetgangersbrug zorgt ervoor dat, tijdens de werkzaamheden aan de weg, buurtbewoners en recreanten veilig kunnen oversteken. De brug blijft staan tot 15 maart 2018.

Website en facebook

Kijk voor meer informatie over de aanpak van de N34 en de locaties van de tunnels, het viaduct en de ongelijkvloerse aansluiting op de website van provincie Overijssel of bezoek de facebookpagina, http://www.facebook.com/n34overijssel.