Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Bewust Veilig Campagne

Binnen Salverda staat de veiligheid van onze medewerkers en hun omgeving op de eerste plaats. We hebben alle tools tot onze beschikking en zetten die in waar dit wordt vereist of waar dit de veiligheid verhoogt. Dagelijks worden er risico’s genomen, bewust maar vaak ook onbewust.

Samen met de arbo-commissie is er bekeken hoe we het veiligheidsbewustzijn kunnen verhogen.  Als aftrap hebben we op 17 maart deelgenomen aan de Bewust Veilig Dag van Bouwend Nederland. Op deze dag is op de bouwlocatie van 3 projecten extra aandacht besteed aan Bewust Veilig Werken.

Training

In het voorjaar van 2017 hebben alle CAO-personeel, directie, projectleiders, werkvoorbereiders en calculatie deelgenomen aan de Salverda Veiligheidsdagen. Een training, georganiseerd door Marianne Mulder van Veiligheidsconcept MCM en Dinga van Driel van Drielink Coaching. In deze training is vooral aandacht besteed aan de betekenis van veiligheid, interne communicatie en houding en gedrag. Het personeel vanuit de diverse lagen was samengevoegd en verdeeld over 7 trainingsdagen.

Tijdens de veiligheidsdagen hebben we meningen en ervaringen uitgewisseld en elkaar verteld welke veiligheidsuitdagingen we dagelijks tegen komen. Hierdoor is het begrip voor elkaars situatie vergroot en kunnen we beter rekening houden met deze uitdagingen. Ook hebben we geoefend met het geven van positieve feedback, waardoor we beter in staat zijn samen onze werkzaamheden veilig te voltooien. We hebben ons gecommitteerd aan het gezamenlijke doel dat iedereen in goede gezondheid zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd moet kunnen bereiken. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar voor alle werknemers die werkzaam zijn op onze bouwen.

Campagne Bewust Veilig

bewust-veilig

De veiligheidsdagen markeren de start van een campagne om het bewustzijn verder te verhogen. Naast ons eigen Plan van Aanpak sluit Salverda zich aan bij het programma Bewust Veilig van Bouwend Nederland.

Dat dit niet beperkt kan blijven tot de veiligheidsdagen zijn we ons van bewust. Het is een eerste stap om te komen tot betere houding en gedrag. Morgen is het nog niet goed, morgen is het beter. 

Samen gaan we voor Bewust Veilig!