Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Bewust Veilig Dag 2022

  • Fruitactie Bewust Veilig 2022
  • Fruitactie Bewust Veilig 2022

We blijven erop hameren! Veilig en gezond werken is alle dagen van het jaar belangrijk. Woensdag 30 maart hebben we hier op alle bouwplaatsen extra aandacht aan geschonken tijdens de landelijke Bewust Veilig Dag 2022.

De Be­wust Vei­lig Dag staat in het te­ken van vei­lig wer­ken en ge­zond­heid. Ook wij schon­ken hier aan­dacht aan door het ver­strek­ken van fruit en zon­ne­brand­crè­me aan onze medewerkers op de bouw.

Bij een ge­zon­de le­vens­stijl hoort o.a. een ge­zond eet­pa­troon, bij­voor­beeld door het eten van groen­ten en fruit. Daarnaast werken de medewerkers op de bouw­plaats veel in de zon. Om hen te be­scher­men te­gen de zon en de mo­ge­lij­ke ge­vol­gen hier­van, is er ook voor iedere medewerker zon­ne­brand­crè­me ter be­schik­king ge­steld.