Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Bouw windmolenpark Hattemerbroek

Op vrijdag 11 september is door wethouder Bergkamp van de gemeente Oldebroek de eerste vibropaal geslagen voor het windmolenpark bij Hattemerbroek. In totaal verrijzen er vier windturbines langs de A50. Hiervoor zijn opgeteld honderddrieënvijftig vibropalen nodig.

In opdracht van Vestas verzorgt Salverda Bouw de fundaties van het windmolenpark. De vibropalen dragen het gewicht van de windturbines over naar de diepliggende, dragende grond. Ze hebben een diameter van 60 centimeter en komen op een diepte van circa 20 meter. Het aantal vibropalen per windturbine is afhankelijk van de draagkracht van de grond. In een stevige ondergrond zijn minder vibropalen nodig dan in een losse ondergrond.

Vibropalen

In veel windturbinefundaties wordt gebruikgemaakt van prefabpalen, die kant en klaar de fabriek verlaten. Windmolenpark Hattemerbroek maakt gebruik van vibropalen. Deze worden niet in de fabriek, maar in de grond gevormd. Bij het plaatsen van de vibropalen heit funderingsbedrijf Gebr. van ’t Hek eerst een stalen buis in de grond. Daarna hangen ze er een wapeningskorf in. De buis storten ze vol beton en vervolgens trekken ze de buis er trillend weer uit. Zo wordt het beton direct goed verdicht.

Na het aanbrengen van de palen wordt de bemaling geplaatst en de bouwput ontgraven. De werkvloer wordt gestort en worden de palen gesneld waardoor de stekwapening goed opgenomen kan worden in de te storten beton. Vervolgens wordt de wapening aangebracht en de fundatiering gesteld waarop later de molen geplaatst gaat worden.

Als laatste wordt door Salverda Bouw de bekisting gesteld en wordt de beton gestort. Na het ontkisten wordt de grond weer netjes afgewerkt en ingezaaid. Het ligt in de planning dat de 4 fundaties voor de kerst zijn aangebracht en de turbines vanaf april worden opgebouwd.

Via deze link kunt u de film van de eerste geslagen vibropaal bekijken.