Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Co-making Groot Onderhoud voor Mitros

  • Ondertekening1-comaking Mitros
  • Ondertekening2-taart comaking Mitros
  • Ondertekening3-comaking Mitros
  • Ondertekening1-comaking Mitros
  • Ondertekening2-taart comaking Mitros
  • Ondertekening3-comaking Mitros

Vandaag tekenden wij samen met de 4 andere partners de samenwerkingsovereenkomst ‘Co-making Groot Onderhoud’ voor Mitros.

Gezamenlijk met VIOS BOUW, Hemubo, Rutges Vernieuwt en Coen Hagedoorn Bouwgroep gaan wij voor minimaal 5 jaar de woningen van Mitros verduurzamen en het Groot Onderhoud uitvoeren.

De afgelopen jaren hebben we samen met Mitros al mooie projecten mogen oppakken. De meerjarenovereenkomst die we nu gesloten hebben is voor ons een bekroning op de gezamenlijke inspanning van de afgelopen jaren. Pijlers van deze samenwerking zijn continuïteit , lerend vermogen en werkplezier. De basis voor een goede kwaliteit en hoge klanttevredenheid. De doelstellingen van deze samenwerking zijn geborgd door KPI’s, die we met elkaar hebben afgesproken.

Ron Sierink, inkoper bij Mitros zegt: “ deze werkwijze maakt het mogelijk om al heel vroeg met alle marktpartijen aan tafel te gaan. Samen gaan we voor een betere verhouding tussen kwaliteit en kosten, we gaan efficiënter werken en het levert een leukere manier van werken op voor onze medewerkers en co-makers. Uiteindelijk is het de huurder die erop vooruit zal gaan, daar doen we het voor.”

Arjan Berends sluit zich volledig aan bij de woorden van Ron Sierink: “Het projectteam van Salverda is blij met het vertrouwen en kijkt met veel plezier uit naar de samenwerking”.