Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Silent Joint®

Silent Joint®: duurzame en stille voegovergangen

n331Voor duurzame, geluidsarme voegovergangen die haaks of onder een hoek in de rijbaanrichting moeten worden aangebracht en grote dilataties moeten kunnen opvangen, wordt bij bruggen en viaducten in ons omringende landen al jarenlang met succes de Silent Joint® toegepast. In Nederland bouwen Schagen Infra en Salverda Bouw de Silent Joint® in, onder licentie van het Zwitserse bedrijf RSAG Reparatur- und Sanierungstechnik AG. De Silent Joint® is een soort gewapende bitumineuze voegovergang, waarbij spiraalveren tussen hoekprofielen zorgen dat de spanningen in de voegovergang gelijk worden verdeeld over de breedte van de voegovergang. Tevens zorgen de hoekprofielen ervoor dat er geen schade kan optreden in het hechtvlak tussen het asfalt en de voegovergang.

Prijsvraag Rijkswaterstaat

In het kader van de prijsvraag van Rijkswaterstaat: Praktijkproeven “Stille duurzame voegovergangen” hebben wij het idee opgevat om de Silent Joint® in een prefab uitvoering in te bouwen. Het nadeel van een iets langere inbouwtijd ten opzichte van andere voegovergangen wordt hiermee teruggebracht met ettelijke uren.

Bij de prefab uitvoering van de Silent Joint® wordt een deel van de voegconstructie onder ideale omstandigheden in de werkplaats gemaakt. Het geprefabriceerde geheel van hoeklijnen, spiraalveren en bitumenvulling, de kern van de Silent Joint®, wordt vervolgens naar het werk vervoerd, in de weg ingebouwd en tenslotte afgegoten. Hierdoor is het inbouwen van de voegovergang minder afhankelijk van het weer en wordt meer dan de helft van de reguliere inbouwtijd bespaard. Belangrijk voordeel hierbij is tevens beduidend minder hinder voor het verkeer. Een snellere inbouw en minder hinder geeft minder kosten.

Met deze prefab uitvoering van de Silent Joint® zijn Schagen Infra en Salverda Bouw tot één van de totaal vier winnaars door Rijkswaterstaat uitgeroepen. De prijs die wij gewonnen hebben is een praktijktest met alle mogelijke beproevingen van de prefab uitvoering van de Silent Joint®. Zo is de prefab Silent Joint® ingebouwd bij een kunstwerk in de A50 bij Nistelrode en is hier gedurende een jaar gemonitord. Ook is de prefab Silent Joint® met de Lintrack onderzocht bij de TU Delft en zijn er bewegingstesten op de prefab Silent Joint® uitgevoerd bij het zwitserse EMPA. De prefab Silent Joint® heeft alle beproevingen en tests, als enige Nederlandse voegconstructie, glansrijk doorstaan.

Waarom Silent Joint®

Opname grote dilataties en geluidsarm

Gewones125 bitumineuze voegovergangen worden in Nederland veel toegepast vanwege het feit dat deze geen geluidsoverlast opleveren. Nadeel is dat deze voegen een beperkte dilatatiecapaciteit hebben van circa 25 millimeter. Ook wil het nog wel eens voorkomen dat de voegen bij zware belastingen “eruit worden gereden”. Silent Joint®-voegovergangen kenmerken zich met name door een hoge mate van duurzaamheid en kunnen moeiteloos dilataties tot wel 100 millimeter opvangen. Bovendien is de Silent Joint® geluidsarm.

Lange levensduur en hergebruik

De gemiddelde levensduur van een gewone bitumineuze voegovergang bedraagt 3 tot 5 jaar, terwijl het omliggende asfalt wel 10 jaar mee gaat. Zwitserse ervaringen geven aan dat de Silent Joint® tot twee keer langer mee gaat dan een gewone bitumineuze voegovergang. Het onderhoud aan voegovergangen kan hierdoor beter worden afgestemd op het onderhoud en de levensduur van het omliggende asfalt. De toepassing van een Silent Joint® betekent n331dan ook het voorkomen van hoge onderhoudskosten en verkeersstremmingen. Het inbouwen van de voegovergangen wordt uitgevoerd conform ons ISO 9001-2000 kwaliteitssysteem.

De unieke eigenschappen van de (prefab) Silent Joint® op een rij:

  • Voeg is en blijft zeer geluidsarm;
  • Levensduur is zeer hoog;
  • Kan hoge dilataties opnemen (tot 100 mm);
  • Comfortabele overgang met het aansluitende asfalt;
  • Onbeperkte inbouwlengtes;
  • Eenvoudige en snelle reconstructie van een eventueel te vernieuwen deklaag;
  • Kortere verkeersstremmingen door prefab uitvoering (snel te monteren en te gebruiken).

Contact


Jan Jonker Projectleider 0525 - 65 90 10
Stuur een e-mail