Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is een andere manier van samenwerken in het bouwproces. Of het nu gaat om kleine onderhoudswerkzaamheden of omvangrijke projecten, wij zijn bij verschillende opdrachtgevers  betrokken bij ketensamenwerking.

Continuïteit

Bij deze vergaande vorm van samenwerken, worden opdrachtgever, specialisten, leveranciers en de eindgebruikers in een vroegtijdig stadium in het proces betrokken. Men spreekt de intentie uit om een langdurige samenwerking aan te gaan. Dit levert voor de ketenpartners continuïteit op. Voor de opdrachtgever levert het een vaste keten op die door langdurige samenwerking en inbreng van kennis steeds beter op elkaar raakt ingewerkt. Eventuele knelpunten worden al in de initiatieffase ondervangen. Gezamenlijk worden de vooraf gestelde doelen SMART gemaakt. Op basis van gelijkwaardigheid  en vertrouwen wordt gezamenlijk, op transparante wijze, de begroting opgesteld.

Dat ketensamenwerking werkt blijkt uit het feit dat door het reduceren van de faalkosten en het aantal betrokken fte’s intergraal goedkoper gebouwd kan worden. De klanttevredenheid neemt toe en doorlooptijden worden ingekort. Kwaliteit neemt toe en de onderhoudslasten dalen. Uiteindelijk levert dit voor alle betrokkenen een win-win situatie op.

De woningcorporaties waarmee we een ketensamenwerking hebben zijn OmniaWonen, Uwoon en Rentree.

Contact


0525 - 65 16 66
info@salverda.nl