Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Lean werken

Veel meer doen, met minder inspanning, de voordelen van deze manier van werken worden door Salverda onderkend  en inmiddels succesvol toegepast  bij projecten, maar ook in de eigen bedrijfsprocessen.

Het doel van LEAN werken is om de bewerkingen gezamenlijk zo efficiënt mogelijk te maken. Of het nu gaat om het onderhouden , renoveren of bouwen van een bouwwerk of de administratieve handelingen die daar bijhoren. Het is van belang dat iedereen in het proces betrokken wordt bij het Lean werken.

Samen met opdrachtgever, leveranciers, specialistische onderaannemers en vaklieden wordt gekeken wat men van elkaar nodig heeft om een opdracht voor te bereiden, uit te voeren, gereed te melden en uiteindelijk financieel af te ronden. Door alle processen naast elkaar te leggen ontdekt men waar de dubbelingen zitten. Samen wordt dit proces afgeslankt oftewel lean gemaakt.  Een beter georganiseerd project, met minder faalkosten, een hogere kwaliteit en hogere klanttevredenheid.

Door Lean werken in het bedrijf toe te passen is Salverda in staat om in het dagelijks onderhoud op jaarbasis meer dan 12.000 opdrachten te verwerken. Van aanname opdracht tot het aanleveren van een realtime (financiële) rapportage voor onze opdrachtgevers. Inmiddels hebben wij het lean werken ook in onze machinale timmerwerkplaats geoptimaliseerd.

Al deze voorbeelden hebben als doel een efficiënte werkmethode zonder onnodige werkzaamheden in het gehele proces.  De competentie van de mensen binnen Salverda sluit aan bij deze manier van werken.

Contact


0525 - 65 16 66
info@salverda.nl