Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Duurzame bouwplaats

Om onze impact op het milieu te verkleinen, nemen we tal van maatregelen om onze bouwplaatsen te verduurzamen. Dat doen we vanuit een duurzame denkwijze waarin we continu ons werk en onze processen verbeteren. Als leidraad hierbij hanteren we de Duurzame ontwikkeldoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). Hiervoor hebben we diverse werkgroepen opgezet die zich met de verschillende thema’s binnen de SDG’s bezighouden; advies, circulariteit, duurzame bouwplaats, energie en inkoop.

Vanuit de werkgroep Duurzame Bouwplaats brengen collega’s direct verbetermogelijkheden in, die we doorvoeren op onze bouwplaatsen. Ons doel is een CO2 neutrale bouwplaats in 2050.

Zo hebben we onlangs de Salverda Lightcube ontwikkeld. Dit is een ge­ïn­te­greer­de laad­paal in een licht­mast die ge­lijk­tij­dig kan wor­den ge­bruikt voor het la­den van elek­tri­sche voer­tui­gen. Bij­ko­mend voor­deel is dat de laad­paal het ener­gie­ver­bruik re­gi­streert. Zo­dat ie­der­een op de bouw met een laad­pas er ge­bruik van kan ma­ken.

Duurzame bouwplaats – maatregelen

Naast de Lightcube hebben we inmiddels diverse aanpassingen doorgevoerd op de bouwplaats.

 • We maken voor 80% gebruik van elektrisch- en accugereedschap en vervangen het materieel met fossiele brandstof. Een voorbeeld hiervan is de accu trilspaan.
 • We kopen op alle bouwplaatsen 100% groene stroom in via Pure Energie.
 • Al onze bouwunits worden uitgerust met warmtepompen, hierdoor besparen we 50% op ons stroomverbruik ten aanzien van verwarmen en koelen van keten. Inmiddels is 90% van onze units voorzien van een warmtepomp.
 • Al onze bouwunits zijn voorzien van Ledverlichting.
 • 90% van onze bouwunits zijn voorzien van bewegings- / lichtsensoren. Hierdoor brandt geen enkele lamp onnodig.
 • In het kader van iedere druppel duurzaam hebben we inmiddels 5 bouwlocaties voorzien van een spoelvrij urinoir. Eén unit met 3 urinoirs bespaart jaarlijks 150.000 liter water.
 • 90% van onze bouwunits is voorzien van waterbesparende kranen. Dit bespaart jaarlijks 10% water op tapwater.
 • We vervangen zo veel mogelijk voertuigen op fossiele brandstof voor elektrische voertuigen. 24% van onze auto’s en 18% van onze bussen zijn inmiddels elektrisch. Dit aantal groeit maandelijks.
 • Waar mogelijk, tanken we smart. Benzine voor machines is voor 100% vervangen door Aspen Blue. Het aandeel HVO diesel stijgt maandelijks en ligt op dit moment op 22%.
 • We passen infiltratie kratten met hemelwater toe in plaats van aansluiting op het riool.
 • We maken gebruik van recyclestraten. Tijdens de bouw hebben we een rij van afvalcontainers waarin hout, metaal, plastic en bouwpuin worden gescheiden.
 • Duurzaamheid en circulariteit is een vast criterium in de overweging bij inkoop. Onze werkgroep Inkoop brengt hiervoor verbetervoorstellen in.

Maatregelen via inhuur of onze onderaannemers

Bij de inhuur van (groot) materieel zoeken we naar duurzame alternatieven. Zoals de inzet van een elektrische spiering-/ torenkraan. Deze wordt momenteel ingezet bij projecten in Epe,  Reutum en Driel. Ook werken we zo veel mogelijk samen met onderaannemers met eenzelfde duurzame ambitie.

Iedere druppel water duurzaam

Op dit moment zijn we bezig met een proef voor waterbesparende oplossingen in onze toiletten. Daarbij willen we sanitair units voorzien van een hergebruiksysteem van hemelwater waarmee we de toiletten kunnen doorspoelen en ook handen kunnen wassen.