Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Duurzaam en circulair bouwen

Bouwen met het oog voor de toekomst houdt in dat we nu keuzes maken voor de lange termijn. Keuzes die bijdragen aan een betere leefomgeving en de impact op het milieu zo laag mogelijk houden. Dit passen we toe in al onze processen en bouwsystemen, zoals onze duurzame SCALA woning met een lagere MPG score dan de landelijke eis.

Duurzame bouwplaatsen

Duurzame realisatie begint op de bouwplaats. Vanuit de werkgroep Duurzame Bouwplaats brengen collega’s direct verbetermogelijkheden in, die we doorvoeren op onze bouwplaatsen. Welke maatregelen we hiervoor al hebben genomen, leest u op de pagina Duurzame Bouwplaats.

Duurzaam bouwen doe je niet alleen

We realiseren ons dat de bouw een grote impact heeft op uitstoot en afvalstromen. Daarom denken we voortdurend na over wat we nog beter kunnen doen. Samen met onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden bij de bouw. Door bijvoorbeeld met alle belanghebbenden na te denken over alternatieven op materiaalbesparing, afval en traditionele bouwmaterialen. Of door het samenstellen van een bouwteam. Door bewust stil te staan bij duurzaam en natuurinclusief bouwen vinden we nog betere oplossingen die ervoor zorgen dat de impact van gebouwen op de omgeving steeds lager wordt. Oplossingen die bijdragen aan een betere leefomgeving voor mens, plant en dier. Voor onze opdrachtgevers en toekomstige bewoners is dit bovendien kostenbesparend.

Ons eigen kantoorpand duurzaam gebouwd

Ons doel is een volledig CO2 neutrale organisatie in 2050. Ons kantoor in ’t Harde is een mooi voorbeeld hoe we deze doelstelling omzetten in concrete acties. Voor de uitbreiding van ons kantoor in ’t Harde is bewust gekozen voor nieuwbouw in combinatie met renovatie en niet voor volledige nieuwbouw. Om het gebouw gasloos te maken, zijn lucht/water warmtepompen en zonnepanelen geïnstalleerd.

De ClickBrick® stapelstenen in de gevel zijn herbruikbaar. Voor de bekleding van het atrium is hout toegepast van door ziekte gekapte inlandse essen uit Zwolle. Van de vrijgekomen houten traptreden uit het oude kantoorpand zijn (vergader)tafels gemaakt. De stoelen uit de kantine kregen door restyling en overspuiten een tweede leven in de nieuwe kantine. Een fraai voorbeeld van circulariteit. Dat geldt ook voor de akoestische panelen, die achter de houten wanden in het atrium zijn geplaatst. Die is gemaakt van hergebruikte PET-flessen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van toegepaste circulaire en duurzame oplossingen in het gebouw.