Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Langetermijnrelaties

Langdurige relaties, dat is ons familiebedrijf niet vreemd. Onze leveranciers, klanten én medewerkers blijven ons vaak jaren trouw. Die continuïteit zorgt voor veel parate kennis, die we graag met elkaar én onze partners delen. Dat zorgt voor betere resultaten en meer werkplezier.  

Continuïteit leidt tot een goede prijs- kwaliteitverhouding, betrouwbaarheid en zorgt bovendien voor werkplezier. Binnen ons bedrijf hoef je niet ver te zoeken om collega’s, klanten of leveranciers te vinden, die al meer dan 25 jaar aan Salverda verbonden zijn. De opgedane kennis uit al die jaren zetten we iedere dag weer in om projecten, processen en onszelf te verbeteren.

Vroeg betrokken

Doordat we bij projectoverstijgende samenwerkingen al in een vroeg stadium worden betrokken, steken we veel tijd in het onderzoeken en opstellen van scenario’s. Hierbij analyseren we welke werkzaamheden er noodzakelijk en wenselijk zijn. Dat vraagt iets van onze mensen. Wij zijn een bouwbedrijf, maar tegelijkertijd een adviesbureau. Vanuit onze kennis en ervaring ontvang je een betrouwbare doorkijk voor de langere termijn op basis van total cost of ownership.

Volwaardige samenwerkingspartner

We brengen als samenwerkingspartner veel kennis en ervaring mee en delen dit graag. We werken in uiteenlopende delen van het land en kennen de sociale verschillen. Met onze mentaliteit, waarin nuchterheid, eerlijkheid, een goede werkmoraal en een pragmatische werkwijze de boventoon voeren, weten we net wat meer te bereiken. Een stapje extra doen is voor ons niet bijzonder. Dat doen we het liefst elke dag. Het is verweven in ons dna.