Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Monumenten

Werken aan monumenten vraagt om ouderwets vakmanschap en passie voor het vak. Met veel geduld, aandacht en respect restaureren onze collega’s deze gebouwen. Daarmee blijven hun verhalen en cultuurhistorische waarde weer lange tijd behouden. Vol trots zijn we in bezit van het ERM-certificaat, wat ons een erkend restauratie bouwbedrijf maakt.

Liefde voor cultuurhistorische waarde en geschiedenis. Onze vaklieden bij Salverda hebben dat. Door de ervaringen die zij op vele plaatsen hebben opgedaan, is binnen ons team van restaurateurs veel kennis en expertise verzameld. Die ervaring passen we toe in ieder nieuw project. Als vanzelfsprekend voeren we de werkzaamheden uit volgens de restauratieladder.

Zorgvuldige aanpak

Een grondige analyse van monumentale en bijzondere aspecten van een monument horen tot de basis van ieder project. Het opstellen van rapportages en werkplannen is ons op het lijf geschreven. Het behouden en onderhouden van het origineel is leidend voor onze aanpak. Het repareren of vernieuwen van onderdelen doen we alleen als het noodzakelijk is. Eventueel herstel pakken we zorgvuldig aan. Dat vraagt om specifieke middelen die we in eigen huis hebben. Onze timmerwerkplaats verbindt het ambachtelijk handwerk met moderne machines. Vanzelfsprekend kiezen we daarbij voor authentieke bouwmaterialen.

Flexibel in uitvoering

Hoe zorg je ervoor dat monumentale panden blijven behouden voor de toekomst naar de eisen van deze tijd? En dat daarbij de historische waarde van deze eeuwenoude panden behouden blijft? Dat is de uitdaging waar we dagelijks mee werken. Flexibiliteit en snel kunnen schakelen op de omstandigheden is een vereiste. De juiste kennis aan tafel is nodig om te komen tot de gewenste resultaten. Met het team van Salverda en onze partners kunnen we dat. Een handtekening zetten in een tijdlijn van vele eeuwen historie houdt in dat we werken aan behoud in de toekomst. Dit sluit naadloos aan bij de bedrijfsvisie, “Samen maken we morgen”.

ERM_KWALITEITSLOGO

Contact

Gerwin Port

Adjunct-directeur


T. 0525 - 65 90 48
E. Stuur een e-mail