Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Projectcommunicatie

Het eerlijke verhaal, verteld in begrijpelijke taal. Dat is waar we ons elk project opnieuw op focussen. In al onze renovatie- en nieuwbouwprojecten draait het om goede communicatie. Het managen van verwachtingen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.  

Voor al onze projecten geldt het principe dat goede communicatie de basis is. We creëren begrip door betrokkenen en omgeving continu op de hoogte te houden van onze werkzaamheden. In het bijzonder geldt dit voor de projecten, waar we te maken hebben met bewoners en omwonenden. Zij staan verder van het bouwproces af, maar zitten er tegelijk middenin. We informeren hen daarom goed over planningen, voortgang en de eventuele overlast.

Renovaties

Bij renovaties is ons eigen team van woonconsulenten het aanspreekpunt voor bewoners. Zij beantwoorden vragen rechtstreeks en informeren bewoners pro-actief over alles wat gaat komen. De drempel maken we zo laag mogelijk, zodat iedere bewoner weet wat hij kan verwachten.

Nieuwbouw

Voor nieuwbouw zijn onze kopersbegeleiders het eerste aanspreekpunt gedurende het gehele traject. Zij begeleiden toekomstige bewoners in de mogelijke keuzes voor hun nieuwe woning. Ook zijn zij aanwezig bij kijkdagen en leiden zij bewoners rond in hun toekomstige thuis.

Onderhoud

Voor ons dagelijks onderhoud zit een speciaal team van vaklieden klaar om bewoners direct de hulp te bieden die ze nodig hebben. Door de meldingen rechtstreeks met bewoners af te stemmen, kunnen zij onze onderhoudsteams efficiënt aansturen en heeft de bewoner snel een oplossing.

Klanttevredenheid

Om onze dienstverlening optimaal te houden, verbeteren we onszelf continu. Via enquêtes onder betrokkenen peilen wij onze klanttevredenheid. We leggen de lat realistisch hoog. Zo motiveren we onszelf om altijd scherp te zijn.

Digitalisering

Het is belangrijk om te digitaliseren in ons bouwproces. Niet alleen interne processen en systemen up to date houden, maar ook in de uitvoering gebruiken we diverse digitale toepassingen. We hebben onze eigen programma’s en software ontwikkeld in de Salverda app. Deze app gebruiken we voor digitale opnames en opleveringen, kwaliteitsborging, (klachten)registraties, online plannen en digitaal communiceren met onze klanten. Ook onze eigen medewerkers werken steeds digitaler. Met een eigen intranet en veiligheidsapp informeren wij onze medewerkers.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is op elke locatie maatwerk. Een belangrijk onderdeel in de voorbereidingen van onze projecten. Maatregelen die we nemen zijn specifiek voor het project en stemmen we nauw af met onze opdrachtgevers en stakeholders. Bij omgevingsmanagement streven wij naar juiste projectbeheersing door duidelijke communicatie, uitgebreide stakeholdersanalyses en het creëren van draagvalk voor elke betrokkene.