Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Onze werkwijze

Advies

In de voorbereiding van de werkzaamheden betrekken we graag alvast een woonconsulent. Zij kijkt naar de wijk en bewoners en geeft een passend advies over de juiste communicatie en de te lopen route. Ook bepalen we graag al vroeg hoe we omgaan met flora en fauna, onderzoeken in de woningen en behalen van draagvlak bij de bewoners.

Aankondiging

Hoera! We gaan van start met de voorbereidingen. De bewoners krijgen een aankondigingsbrief waarin wij ons voorstellen. Zo weten zij precies bij wie ze terecht kunt en wat ze kunnen verwachten.

Informatiebrochure

Wij maken altijd een informatiebrochure voor de bewoners. Een boekje waarin alle benodigde informatie op een heldere en begrijpelijke wijze wordt uitgelegd aan de bewoners. Uitleg over de werkzaamheden, maar ook de te verwachten overlast en wat de bewoner zelf moet voorbereiden.

Informatiebijeenkomst

Regelmatig organiseren wij een informatiebijeenkomst, waarin middels een inloopmiddag en -avond informatie wordt gegeven over de geplande werkzaamheden. Hier is te zien welke materialen en kleuren er worden gebruikt en wordt kennis gemaakt met de woonconsulent en de uitvoerder. Graag maken wij persoonlijk een afspraak voor een huisbezoek.
Het kan ook zijn dat we geen informatiebijeenkomst organiseren, maar direct persoonlijk langs komen. Dit ligt aan de werkzaamheden of de omvang van het project. Wij maken altijd eerst een afspraak op een tijdstip dat het de bewoner het best uitkomt.

Achter de voordeur

We komen graag bij de bewoner thuis. We leggen uit wat de werkzaamheden zijn, wat dit betekent en leggen eventuele keuzes en afspraken digitaal vast. We schetsen een realistisch beeld van de impact van een renovatie of onderhoud, zodat bewoners zich goed kunnen voorbereiden op wat komen gaat. Graag leggen wij ter plekke uit wat de technische werkzaamheden zijn, en bekijken wij graag de ruimtes in uw huis waar we eventueel aan de slag moeten straks. Ook hebben wij oog voor uw persoonlijke situatie en luisteren graag naar hoe u tegen de geplande werkzaamheden aankijkt.

Deze huisbezoeken doen de woonconsulent en de uitvoerder vaak samen, zodat wij de bewoner zowel technische als persoonlijke aandacht kunnen geven.

Draagvlak

Alles wat wij doen is in overleg met de bewoner en participatie is erg belangrijk. Het persoonlijk betrekken van de bewoner bij de plannen en keuzemomenten zorgt voor meer draagvlak.

Start-werk gesprek

Vlak voor de start van de werkzaamheden krijgt de bewoner de exacte planning en dagen te horen wanneer de woning aan de beurt is en van welke ruimtes u wel en niet gebruik kunt maken. Ook wordt er gecheckt of alle voorbereidingen zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld het leeghalen van de zolder).

Koffiemomentje

We plannen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden regelmatig een ‘koffiemomentje’. De woonconsulent is op gezette tijden aanwezig op de bouw in de keet of in een rustwoning, waarbij de bewoners binnen kunnen lopen voor vragen.

Op de hoogte

Om de bewoners op de hoogte te houden tijdens de werkzaamheden maakt de woonconsulent regelmatig een nieuwsbrief, waarin allerhande praktische zaken staan als planning, voortgang, parkeren of steigerwerk. Dit kan ook middels een bewonersapp. Bewoners worden te alle tijden op de hoogte gehouden!

Tijdelijke huisvesting

Wanneer bewoners tijdelijk ergens anders moeten verblijven zorgt de woonconsulent voor de coördinatie, planning en sleuteluitgifte hiervan. Dit gaat uiteraard in overleg met de woningbouwcorporatie.

Meterkastlijst

Alle gemaakte afspraken tijdens de huisbezoeken leggen we vast in een zogeheten meterkastlijst. Deze wordt in de woning opgehangen. Hierop kan de bewoner direct terugzien wat er is afgesproken.

Sociale rondes

De woonconsulent doet geregeld sociale rondes in de wijk of belt even aan. Om te kijken hoe het gaat en om vinger aan de pols te houden. Ook de uitvoerder is natuurlijk regelmatig aanwezig voor vragen. Schiet u hen vooral aan als er iets is of als u wat wilt weten.

Direct hulp bij klacht of calamiteit

Wij laten u niet zitten bij een klacht of schade. U kunt dit direct melden bij de woonconsulent of uitvoerder. Wij zijn 24/7 bereikbaar en lossen de calamiteit zo snel mogelijk op. Ook buiten werktijden en in het weekend.

Uw mening telt

Wij vragen de bewoners regelmatig hoe het gaat en willen graag hun mening horen. Aan het eind en tussendoor meten wij middels een enquête de klanttevredenheid in de gehele wijk.

Contact

Rutger Lokhorst

Projectleider


T. 0525 - 65 90 70
E. Stuur een e-mail
Wij vragen de bewoners regelmatig hoe het gaat en willen graag hun mening horen.