Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Geslaagde Dag van de Bouw in Diepenveen

 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024
 • Dag van de Bouw Diepenveen 8 juni 2024

Za­ter­dag 8 juni 2024 was de Dag van de Bouw. Wij stel­den on­ze bouw­plaats in Die­pen­veen open voor pu­bliek. Ruim 300 men­sen wis­ten de weg naar de bouw­plaats te vin­den.

Het was een leu­ke dag vol­op ac­ti­vi­tei­ten voor jong en oud. Zo kon je vo­gel­huis­jes tim­me­ren en dob­bel­ste­nen in el­kaar zet­ten. Ook kon je zui­ve­rings­proef­jes doen met drink­wa­ter. Er was een spring­kus­sen voor de kin­de­ren en er wa­ren be­stuur­ba­re boot­jes.

De ge­bou­wen van Vi­tens wa­ren open­ge­steld. Me­de­wer­kers van Vi­tens ga­ven uit­leg over de zui­ve­rings­stap­pen van grond­wa­ter naar drink­wa­ter.
Je kon ook het nieu­we be­luch­tings­ge­bouw, dat wij aan het bou­wen zijn, be­zoe­ken. Hier ga­ven on­ze ei­gen me­de­wer­kers uit­leg over hoe het ge­bouw ge­bouwd wordt en waar­om.