Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Gunning spoorviaduct N340

Salverda heeft de aanbesteding voor de aanleg van een spoorviaduct tussen Zwolle en Ommen gewonnen. Provincie Overijssel en opdrachtgever ProRail wil met de aanleg van het viaduct in het nieuwe tracé ten noorden van de huidige Hessenweg een belangrijk spoorknelpunt opheffen in de N340 tussen Zwolle en Ommen.

Het verkeer kan straks het spoor van Zwolle naar Meppel veilig en zonder oponthoud passeren. De bouw van het viaduct is onderdeel van een pakket aan maatregelen van de provincie Overijssel voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de N340, N48 en N377.

Spoorviaduct

Salverda gaat eerst het ontwerp van het viaduct maken. De bouw van het viaduct start halverwege 2017 en zal in september 2018 zijn afgerond. Op het moment dat het viaduct klaar is, gaat de provincie Overijssel aan de slag met de aanpak van de N340/N48 en N377. Hier maakt de aanleg van een nieuw tracé van de N340, dat straks aansluit op het nieuwe viaduct, onderdeel van uit.

Naast het viaduct wordt een fietstunnel aangelegd die de huidige spoorwegovergang aan de Hessenweg vervangt. De tunnel wordt aangelegd nadat de nieuwe weg is opengesteld voor autoverkeer, omdat dan de Hessenweg wordt heringericht voor het lokaal verkeer.