Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Introductieprogramma nieuw bouwpersoneel

  • Introductie bouwpersoneel - administratie
  • Introductie bouwpersoneel - administratie

Nieuwe medewerkers bij Salverda zijn het gewend dat ze in hun eerste werkweek een introductie krijgen rondom hun eigen werkplek. Bouwpersoneel maakt kennis met haar naaste collega’s op de eigen bouwplaats en wordt ingewerkt door de uitvoerder. Kantoormedewerkers maken kennis met hun eigen projectteam en leren tijdens het introductieprogramma de diverse afdelingen kennen.

Omdat we het belangrijk vinden dat de medewerkers op onze bouwplaatsen de interne afdelingen leren kennen, hebben we ook voor hen een introductieprogramma op kantoor georganiseerd. Vorige week kregen 8 CAO-me­de­wer­kers, die re­cent in dienst ge­ko­men zijn, op ons kantoor in ’t Harde diverse in­for­ma­tie. Collega’s van de afdelingen KAM-za­ken (kwaliteit, arbeid en milieu), ad­mi­ni­stra­tie en P&O hebben hen verteld over hun werkzaamheden. Ui­ter­aard kon­den de timmerlieden zelf ook vra­gen stel­len.

Aan­slui­tend kreeg men een rond­lei­ding in het kan­toor en over het ter­rein. Ter af­slui­ting brachten de he­ren een bezoek aan onze tim­mer­werk­plaats en ma­te­ri­eel­dienst.

Het was een succesvolle bijeenkomst, waar we in de toekomst een aantal keer per jaar vervolg aan gaan geven!