Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Ketensamenwerking Openbaar Belang, Hemink Groep en Salverda Bouw

  • Ketensamenwerking Openbaar Belang
  • Ketensamenwerking Openbaar Belang

Openbaar Belang, Salverda Bouw en Hemink Groep hebben hun handtekening onder een raamovereenkomst gezet. Samen gaan ze ervoor zorgen dat voor de periode 2018 tot en met 2020 ongeveer 300 woningen van Openbaar Belang woningverbetering ondergaan. Hiermee wordt bouwcapaciteit van ketenpartners vroegtijdig vastgelegd en kosten bespaard.

Nieuwe aanbestedingsvorm

Openbaar Belang is een corporatie die wil samenwerken met de markt om voor de huurder en de corporatie betaalbare woningen te hebben. Dit gebeurde in de afgelopen jaren via meervoudige onderhandse aanbestedingen in Design, Build & Maintain contractvormen. Er zijn veel stappen gezet om deze aanbestedingen telkens te verbeteren. Openbaar Belang kiest er nu voor om andere selectiecriteria te hanteren: leveringszekerheid, samenwerking, kwaliteitsborging, marktconformiteit, bewonersparticipatie en risicobeheersing. Ook wordt er gekeken naar de haalbaarheid van de plannen.

Samenwerking

Uit vier partijen zijn Salverda Bouw en Hemink Groep geselecteerd. Twee partijen om zo het risico van het werk te verspreiden. De partijen hebben samen een verdeling van het werk afgesproken, waarbij ze zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen complexen. Er vindt maandelijks een overleg plaats om de voortgang te delen en elkaar daarin te adviseren en te helpen het werk te optimaliseren. Er is hierin geen sprake van concurrentie, maar juist van samenwerking waarbij het lerend vermogen optimaal wordt ingezet.

CO2 neutraal in 2050

Het gaat om 6 projecten die allemaal hun eigen uitdaging hebben met betrekking tot de verbetering, maar dragen allemaal bij aan de lange termijndoelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Naast de energetische prestaties wordt er ook aandacht gegeven aan circulair bouwen.