Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Mix van wonen, welzijn en zorg

Op 20 februari 2014 vond reeds een informatieavond plaats over de voorgestelde inrichting van het gehele plangebied. Daar werd onder meer aangegeven dat partijen toewerken naar een mix van wonen, welzijn en zorg. Naast de koopwoningen is het de bedoeling dat er ook 36 zorggerichte huurwoningen worden gerealiseerd, een algemeen gebouw of enkele gebouwen voor onder andere kinderopvang en algemeen maatschappelijke voorzieningen. De inloopavond is echter alleen bedoeld voor de koopwoningen. Over de andere onderdelen van het plangebied zal op een later moment verder worden gecommuniceerd.