Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

N34, tussen N343 en kruispunt J.C. Kellerlaan, weer open voor verkeer

De eerste fase van de werkzaamheden aan de N34, tussen de N343 en het kruispunt J.C. Kellerlaan, zijn succesvol afgerond. Na 18 dagen is het kruispunt op donderdag 26 oktober 2017 om 15.00 uur weer open gegaan voor het verkeer. Dat is een dag eerder dan gepland.

Nieuw asfalt en duurzame bermverharding

Tussen de N343 en het kruispunt J.C. Kellerlaan zijn oude asfaltlagen verwijderd en is een nieuwe bredere en geluid reducerende asfaltlaag aangebracht. Het wegdek is verbreed naar 8,50 meter. Aan beide kanten van de weg is een strook duurzame grasbetonblokken als bermverharding aangelegd. De productie van deze elementen is duurzaam waardoor in totaal een CO2-reductie wordt gerealiseerd van bijna 1 miljoen kg. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 200 auto’s gezamenlijk in een jaar tijd uitstoten.

Het kruispunt J.C. Kellerlaan is tijdelijk verlegd om ruimte te maken voor de verdiepte ligging van de N34 op die locatie. Hieraan wordt de komende maanden gewerkt. Vanwege de werkzaamheden kan het verkeer richting Collendoorn geen gebruik maken van het kruispunt en wordt omgeleid. Ook de omleidingroute voor fietsers blijft van kracht tot medio 2018.

Het verkeer passeert het kruispunt nu via de nieuwe aangelegde weg, die in de definitieve situatie gebruikt wordt als de zuidelijke toe- en afrit van de N34. Deze nieuwe weg en een deel van de J.C. Kellerlaan zijn verhoogd. Tevens is een deel van de nieuwe rotonde al aangelegd.

Hergebruik materiaal

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is hoofdzakelijk materiaal gebruikt uit het gebied zelf. In totaal is er 10.000 kuub zand (ruim 450 vrachtwagens) gebruikt om de nieuwe toe- en afrit en de J.C. Kellerlaan op te hogen. Het zand is gewonnen uit afgravingen bij de Willemsdijk, Boshoek en het gebied bij het kruispunt. Ook het verwijderde asfalt (240 vrachtwagens) is in de directe omgeving opgeslagen in depot. Dit wordt in een volgende fase van het project opnieuw gebruikt als fundering. Het hergebruik van materialen op de locatie zelf is duurzaam en zorgt voor een forse afname van vrachtverkeer in de omgeving.

Regionale stroomweg

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan het verbeteren van de wegen. Eén van die wegen is de N34, een belangrijke schakel tussen het noordoosten van de provincie Overijssel en het zuidoosten van de provincie Drenthe. De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. De uitritten van woningen krijgen een aansluiting op de parallelweg. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden.

Kijk voor meer informatie over de verbetering van de N34 op www.overijssel.nl/n34 of www.facebook.com/N34Overijssel.