Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Officiële uitreiking ERM-certificaat

Op 13 april was het zo­ver: het of­fi­ci­ë­le mo­ment waar­op ons ERM-cer­ti­fi­caat (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) uit­ge­reikt werd!

Dit hebben wij  ge­vierd met het res­tau­ra­tie- en pro­ject­team van ons pro­ject aan de Koe­straat te Zwolle. Op de­ze bouw­plaats werd ook één van de au­dits uit­ge­voerd. Alle medewerkers van het restauratieteam hebben de opleiding tot restauratiemedewerker gevolgd.

Geschiedenis panden Koestraat

Wij­nand Fre­ling, beschermheer van Het Neer­land­sche Stuc­gil­de, heeft alle aanwezigen mee­ge­no­men in de bij­zon­de­re ge­schie­de­nis van de pan­den aan de Koe­straat 10, 12 en 14. In de Koestraat in Zwolle transformeert Salverda Bouw in opdracht van Schavast Ontwikkeling  deze monumentale panden tot een woonzorghof voor ouderen. In de bijzondere reeks monumentale panden zijn fragmenten uit acht (!) eeuwen aan bouwhistorie te vinden. De van oor­sprong mid­del­eeuw­se stads­hui­zen zijn ge­bouwd op de toen­ma­li­ge grens van Zwol­le en zijn rijk ver­sierd met on­der an­de­re een uniek leemstuc­pla­fond. Dit pla­fond wordt door Sal­ver­da ge­res­tau­reerd on­der be­ge­lei­ding van Wij­nand Freling.

Uitreiking ERM certificaat

On­der de in­druk van de ge­schie­de­nis en de his­to­ri­sche waar­de van de­ze pan­den over­han­dig­de We­sley Kemp van EBN (de cer­ti­fi­ce­ren­de in­stel­ling) het ERM-cer­ti­fi­caat aan Ar­jan Be­rends. Een be­ves­ti­ging van ons vak­man­schap en on­ze lief­de voor mo­nu­men­ten!

Ten­slot­te ga­ven projectleider Rut­ger Lok­horst en uitvoerder Jo­r­i­an de Boer een in­spi­re­ren­de rond­lei­ding door de pan­den aan de Koe­straat. Het was mooi om te zien, dat hier­bij his­to­rie en het toe­komst­be­sten­dig ma­ken van mo­nu­men­ta­le pan­den sa­men­ko­men.

Taartenactie

Een dag later werd op kantoor en alle bouwplaatsen een taart bezorgd zodat we dit mooie moment met alle medewerkers konden vieren.