Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Ondertekening overeenkomst 12 Biobased woningen in Marknesse door Mercatus, Salverda en Mateboer

  • 12 woningen Biobased Marknesse
  • 12 woningen Biobased Marknesse
  • 12 woningen Biobased Marknesse
  • 12 woningen Biobased Marknesse

Nét voor onze kerstvakantie hebben wij, samen met Mercatus en Mateboer, de overeenkomst ondertekend voor de nieuwbouw van 12 Biobased woningen in Marknesse.

Samen naar een duurzame toekomst

Bij Biobased bouwen wordt gebruik gemaakt van bouwmaterialen van natuurlijke oorsprong. Een duurzame oplossing, waarbij we bouwen aan de toekomst. De vervolgstap die we nog kunnen en willen zetten is, dat we materialen kunnen toepassen die uit de directe omgeving afkomstig zijn. Nu gebruiken we materialen die zichzelf al hebben bewezen, om zo niet te veel vertraging op te lopen.
We gebruiken een materialenmatrix waarin we de afwegingen bijhouden en de keuzes onderbouwen. Dit gaat van grof naar fijn, waarbij we ook het interieur, de omgeving en de klimaatadaptatie meenemen.

Visie

Biobased materialen, zoals hout, worden in de bouw al steeds meer toegepast, maar zijn nog niet de norm. Wij hopen, dat dit snel verandert. We nemen dan, volgens onze visie, verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen. Duurzame innovatie in producten en diensten staat centraal in onze bedrijfsvoering en daar sluit Biobased bouwen naadloos op aan. Zo realiseren we projecten van hogere kwaliteit en met positieve impact op onze leefomgeving.

Bouwteam

Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zijn we gezamenlijk verder opgetrokken. Bijzonder aan dit project is, dat Mercatus haar ambities met volle overtuiging naar buiten brengt. Geen traditionele gevelsteen en dakpan, maar hout! Bovendien is dit nieuwbouwproject bedoeld voor de sociale huur van woningen voor 1-2 persoonshuishoudens.

Het afgelopen halfjaar hebben we als bouwteam het voorlopig ontwerp voor 12 Biobased woningen in Marknesse verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Hiervoor zijn ook allerlei adviezen uitgebracht zoals over brand en geluid en hebben we ons door diverse leveranciers laten informeren en adviseren.

2 woonblokken

De 2 woonblokken zijn elk gelegen in een apart welstandsgebied. Dus de uitdaging is, om met hetzelfde ontwerp en met dezelfde materialen een andere uitstraling te krijgen, waarbij alles ook onderhoudsarm en gegarandeerd moet zijn. Gelukkig hebben we vaste partners waar we veel mee samenwerken en die weten hoe wij werken en willen werken.
Essentieel en het bijzondere aan dit project is, dat alle betrokken partijen bereid zijn om de opgedane kennis te willen delen.

De aanvraag omgevingsvergunning is inmiddels ingediend.