Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Ondertekening raamovereenkomst SWZ

  • Taart raamovereenkomst SWZ
  • Foto ondertekening raamovereenkomst SWZ
  • Taart raamovereenkomst SWZ
  • Foto ondertekening raamovereenkomst SWZ

Woningstichting SWZ heeft op 14 september een raamovereenkomst gesloten met drie partijen om te komen tot een meer vraaggestuurde, in plaats van geplande vorm van onderhoud.

Naast Salverda zijn de deelnemende partijen SW en Home Team. Samen vormen wij een keten waarbij vanuit de wens van de huurder renovatie aan toilet, badkamer en keuken mogelijk is.

Pilot gestart

SWZ is een pilot gestart met deze vorm van vraaggestuurd onderhoud in een aantal complexen aan de Gantel en de Kamerledenlaan. In 2019 volgen nog een aantal geselecteerde complexen. Daarna wordt bekeken of en hoe deze vorm van vraaggestuurd onderhoud verder over het bezit van SWZ kan worden ingevoerd.

Huurders kunnen met name het tijdstip van vervanging van het sanitair en/of keuken zelf aangeven. Huurders krijgen een brief als ze hiervoor in aanmerking komen.

Onderdeel van ‘Welkom thuis´

SWZ heeft aangegeven blij te zijn met deze samenwerking, omdat het een stap op weg is naar de invulling van het ondernemingsplan ´Welkom thuis´, waarin de wensen van de huurder een belangrijk uitgangspunt zijn. Voor ons is dit een mogelijkheid om -naast onze eigen expertise- de meerwaarde van ketensamenwerking te laten zien.