Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Onderzoek RIVM naar inschatting risico’s door werknemers op de bouw

  • Onderzoek RIVM 2
  • Onderzoek RIVM 3
  • Onderzoek RIVM 1
  • Onderzoek RIVM 2
  • Onderzoek RIVM 3
  • Onderzoek RIVM 1

Salverda Bouw doet mee aan een onderzoek door het RIVM naar de risico inschatting van bouwplaatsmedewerkers in de bouw. Het gaat bij dit onderzoek om het achterhalen van het verschil (mismatch) in de persoonlijke beleving van een risico en het daadwerkelijke (technische) risico.

Omdat Salverda Bouw veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, werken wij graag mee aan dit onderzoek. Op een bouwplaats gelden doorgaans een heleboel veiligheidsregels om gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor werknemers zoveel mogelijk te verkleinen. De nalevingen van deze regels door werknemers wordt beïnvloed door de eigen beoordeling van deze risico’s. Zo kan een werknemer denken dat hij of zij veilig werkt, terwijl dit volgens de technische beoordeling niet zo is.

Doel van het onderzoek

Het RIVM is een onderzoek gestart met als doel inzicht te krijgen in de risicoinschatting van werknemers in de bouw. Daarnaast wordt nagegaan welke onbedoelde gevolgen een veiligheidsmaatregel heeft, en welke afweging werknemers uiteindelijk maken om een maatregel wel of niet na te leven.

In dit onderzoek focust het RIVM op twee specifieke risico’s: blootstelling aan kwartsstof en vallen van hoogte. Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee fases. In de eerste fase zijn interviews afgenomen. Tijdens de tweede fase die momenteel loopt, worden vragenlijsten ingevuld.

In Nederland is niet eerder onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Kennis over de factoren die in Nederland een rol spelen in de oordeel- en besluitvorming van medewerkers ontbreekt. Veiligheidsmaatregelen kunnen aan de hand van deze kennis mogelijk effectiever ontworpen of ingezet worden. Om de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen te vergroten moet die maatregel ook aansluiten bij het risicobeoordelingsproces van de werknemer zelf.