Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Oplevering fietstunnel Vathorst

  • Tunnel Vathorst
  • Tunnel Vathorst
  • Tunnel Vathorst
  • Tunnel Vathorst

Sal­ver­da Bouw en Scha­gen In­fra heb­ben ge­za­men­lijk de fiets­tun­nel bij Rotonde 2 in Vat­horst ge­re­a­li­seerd.
Za­ter­dag 17 april 2021 is het fiets­pad ge­as­fal­teerd.  Op maandag 19 april 2021 opende wethouder Hans Buijtelaar van de Gemeente Amersfoort de tunnel, wat in dit korte filmpje te zien is.

De nieuwe tunnel zorgt voor een betere doorstroming op de Bergenboulevard en voor meer veiligheid voor fietsers en voetgangers.
De tunnel heeft een groene uitstraling; de middencirkel is bedekt met sedum.

Meer technische informatie over dit project vindt u hier.

De fietstunnel is het re­sul­taat van weer een mooie sa­men­wer­king tussen Salverda Bouw en Schagen Infra.