Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Drinkwatervoorziening Aquaterp Lelystad

Voor Vitens NV heeft Salverda BV een nieuw pompstation in Lelystad gebouwd, waardoor het bestaande pompstation kan vervallen. De werkzaamheden omvatten het bouwen van een pompkelder en een kantoor voor de medewerkers. Tevens vormt het terreinleidingwerk en de automatisering een onderdeel van de opdracht.

Salverda heeft als hoofdaannemer bij dit project de volgende partijen gecoördineerd: WTB-, de E- installaties, Proces automatisering (PA), NUTS aansluitingen (met laagspanning- en trafo- ruimte). De bouwkundige werkzaamheden worden hierbij hiërarchisch gevolgd door:

  • WTB- installaties;
  • Staal constructies;
  • HVAC- installaties;
  • E- installaties.