Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Realisatie Egbert Gorterstraat en Egbert Gorterbrug Almelo

Egbert Gorterstraat

Voor het project moest in eerste instantie de toegang naar de brug, de Egbert Gorterstraat, worden vervangen. De werkzaamheden aan de Egbert Gorterstraat zijn eind vorig jaar op 17 december 2015 afgerond. Hierbij is de riolering volledig vernieuwd en is het asfalt vervangen. Ook zijn er nieuwe voet- en fietspaden gerealiseerd. Het nieuwe asfalt pakket is gerealiseerd door Schagen Infra.

Egbert Gorterbrug

Begin februari 2016 zijn wij begonnen met de voorbereidingen van de brug. De werkzaamheden starten met het verleggen van de kabels en leidingen. Omdat de bestaande gronddam vol zit met kabels en leidingen neemt dit veel tijd in beslag. Als het kabels- en leidingenwerk is afgerond, beginnen wij met de aanleg van een zogenaamde bypass. Dat betekent dat we de Egbert Gorterstraat verleggen naar het verlaagde trottoir aan de zijde van het stadhuis (kopse kant waterboulevard), naast de kruising. Medio februari is aan de zijde van de rechtbank een bouwplaats ingericht en zijn we samen met de nutsbedrijven gestart met het verleggen van de noodzakelijke kabels en leidingen.

Begin mei is na de grondwerkzaamheden gestart met het aanbrengen van de fundering en de betonwerkzaamheden. Deze betonwerkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van de landhoofden, tussensteunpunten en het aanbrengen van de betonnen overspanningen. Begin september (05-09-2016) is een mijlpaal bereikt voor het project met het plaatsen van de stalen brugdelen die al voor de toekomstige beweegbare brug geplaatst zijn. Eind 2016 is het totale project opgeleverd.