Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Anne Frank Huis – Logistieke vernieuwing

Vanwege grote bezoekersaantallen zijn de bezoekersfaciliteiten van het Anne Frank huis onvoldoende. Een herinrichtingsplan voorziet in een vergroting van de capaciteit.

Het totale werk is opgedeeld in 4 fases. In april is gestart met de eerste fase, waarbij de studentenappartementen worden omgebouwd tot kantoorruimtes. De tweede fase betreft het ombouwen van overige kantoren, waarbij ook educatieve ruimten en een nieuwe bookshop gerealiseerd worden.

De derde fase betreft het plaatsen van een volledig nieuwe entree met garderobe, welke meer capaciteit biedt voor de grote bezoekersaantallen. Ook wordt het buitengebied op  de Westermarkt deels opnieuw ingericht. Tijdens de 4e fase wordt de huidige entree aan de Prinsengracht omgebouwd tot uitgang. Ook wordt er een nieuwe, geklimatiseerde museale ruimte ingericht waar het originele Anne Frank boek tentoon wordt gesteld.

Het Anne Frank Huis blijft tijdens de werkzaamheden geopend. Dit is mede mogelijk door een ingenieus plan waarbij met de looproutes wordt geschoven zodat de bezoekers altijd ten volle het Anne Frank Huis kunnen beleven.

Logistieke uitdaging

Eén van de eisen bij de inschrijving was dat het museum gedurende de vernieuwing volledig in bedrijf moet blijven. Mede door onze ruime ervaring in logistieke uitdagingen in de grachtengordel van Amsterdam kwam ons plan als sterkste uit de bus. Wij zijn gewend om te werken in grootschalige projecten, waarbij de bedrijfsvoering doorgang heeft. In 2016 hebben wij het naastgelegen Pulitzer Hotel aan de Prinsengracht volledig gerenoveerd. Ook bij de verbouwing van de stadsloketten in Amsterdam en diverse grote hotelketens ging de bedrijfsvoering door. Jaarlijks ontvangt het Anne Frank Huis rond de 1.3 miljoen bezoekers. Salverda neemt maatregelen om de overlast voor omwonenden en bezoekers te beperken.

Museale vernieuwing

De oplevering staat gepland in het voorjaar van 2018. Aansluitend op de werkzaamheden wordt het tweede deel van de museale vernieuwing uitgevoerd. Museumbezoekers krijgen meer historische context en verdieping geboden om het levensverhaal van Anne Frank beter te kunnen begrijpen en de onderduikplek beter te kunnen ervaren. De aanpassingen laten het authentieke karakter van het huis intact.

De werkzaamheden van Salverda hebben een totale tijdsduur van ca. 1 jaar. Het project wordt begin 2018 opgeleverd.

In oktober 2017 is een artikel geplaatst in het blad Stedenbouw.