Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Groot onderhoud 117 woningen De Driften Nieuwegein

  • Nieuwegein
  • Nieuwegein
  • Nieuwegein
  • Nieuwegein

“De Driften” Nieuwegein

Na de afronding van het project “A Cappella” is Salverda Bouw gevraagd om een aantal scenario’s uit te werken voor het groot onderhoud aan de gevels van 117 eengezinswoningen in de wijk “De Driften” in Nieuwegein. Doelstellingen voor dit project zijn het energetisch verbeteren van de woningen, het aanpakken van de sleetse uitstraling van de woningen en de wijk en het verwijderen van de asbesthoudende toepassingen in de gevels.

Scenario’s

Samen met het projectteam van Mitros zijn er in december 2015 in een korte periode verschillende scenario’s uitgewerkt. Deze zijn vervolgens met de gemeente en met de bewonerscommissie besproken.

Nadat er een definitief scenario is gekozen, is de werkvoorbereiding in het voorjaar van 2016 gestart. In mei is begonnen met de uitvoering van het project. Onderdeel van het gekozen scenario is de keuzevrijheid voor de bewoners. De bewoners hebben de mogelijkheid om zelf de kleurstelling van de gevels, de indeling van de kozijnen en de gewenste uitvoeringsdatum kiezen.

Werkzaamheden

 Uniek aan dit project is, dat de woningen in een relatief korte tijd van 6 werkdagen een complete metamorfose ondergingen. De bestaande asbesthoudende voor- en achtergevels zijn verwijderd en vervangen door prefab nieuwe gevels met kunststof kozijnen. De nieuwe gevels zijn duurzaam en hebben beperkt onderhoud nodig. Verder zijn de woningen gemoderniseerd, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. De woningen zijn voorzien van nieuwe MV-installaties, spouwisolatie en er zijn nieuwe Cv-installaties aangelegd.

Bewonerstevredenheid

De werkzaamheden werden per blok vraaggestuurd uitgevoerd, wat inhield dat bewoners zelf invloed hadden op de startdatum. Deze flexibele planning werd door de bewoners als zeer prettig ervaren en dit resulteerde dan ook in een hoge bewonerstevredenheid met een 8,2 voor het eindresultaat!