Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeenten Hardenberg en Ommen

 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen
 • Groot onderhoud 45 kunstwerken in de gemeente Hardenberg en Ommen

Voor de gemeenten Hardenberg en Ommen voerde Salverda Bouw in 2023 groot onderhoud uit aan 45 kunstwerken, bestaande uit viaducten, bruggen, tunnels en duikers.

De werkzaamheden bestonden uit:

 • betonreparaties conform BRL 3201;
 • het reinigen van de kunstwerken;
 • het vervangen van kitvoegen;
 • het vervangen van houten onderdelen, zoals dekplanken en faunapassages;
 • het vervangen van staal en betonconserveringen;
 • het compleet vervangen van drie houten bruggen;
 • het vervangen van asfalt en het herstellen van aanrijdschades, zoals leuningen en gemetselde muren;
 • het reinigen van duikers;
 • het aanbrengen van houten/kunststof damwanden;
 • het renoveren van een monumentale brug;
 • het vervangen van lijngoten;
 • het compleet vervangen van de conservering van twee stalen bruggen in shop.

Bouw-app

Om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, werden eigenaren van aanliggende percelen en geïnteresseerden geïnformeerd door brieven. Ook zetten wij de bouw-app in. Via de bouw-app deelden wij belangrijke informatie door informatieberichten en foto’s. Zo hielden wij de buurtbewoners op een eenvoudige manier op de hoogte.

Elektrisch materieel

De inzet van elektrisch materieel werd gestimuleerd door de opdrachtgever; zij namen dit al mee tijdens de aanbesteding (EMVI). Salverda gaf hier invulling aan door de inzet van een elektrische vrachtwagen van ons moederbedrijf Schagen en de inzet van een elektrische rupskraan tijdens de montage van damwanden.

Vervangen conservering in shop

Twee stalen bruggen moesten speciaal geconserveerd worden in shop (in de fabriek). Ze waren erg aangetast door de geringe laagdikte van de bestaande coating. Deze bruggen zijn compleet uitgehezen door zware telekranen en door ‘convoi exceptionnel’ getransporteerd naar de conserveerder. Na de conserveringswerkzaamheden zijn de bruggen weer teruggeplaatst op de bestaande locaties.

Vervangen van drie houten bruggen

Naast het reguliere onderhoud vervingen we ook drie houten bruggen. Deze waren in zo’n slechte staat, dat herstellen geen optie meer was. De nieuw geplaatste bruggen werden compleet uitgevoerd onder het FSC-keurmerk.