Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Groot onderhoud 79 eengezinswoningen te Harderwijk

  • Groot onderhoud 79 eengezinswoningen Harderwijk
  • Groot onderhoud 79 woningen Harderwijk
  • Groot onderhoud 79 eengezinswoningen Harderwijk
  • Groot onderhoud 79 woningen Harderwijk

In opdracht van UWOON heeft Salverda Bouw groot onderhoud aan 79 eengezinswoningen uitgevoerd in Harderwijk. Dit project werd vanuit de ketensamenwerking opgepakt.
Het projectteam werkte tijdens de planvoorbereidingsfase verschillende scenario’s uit op het gebied van klanttevredenheid, techniek, duurzaamheid en financiën.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit asbestsanering in het dakbeschot van de huur- en koopwoningen, het aanbrengen van een nieuw geïsoleerd dak en het vernieuwen van de goten. Tevens vervingen we het voegwerk van de schoorstenen op de kopgevels en brachten we prefab schoorstenen aan op de tussenwoningen. Ook voerden wij schilderwerkzaamheden uit.

Zeilregeldak

Tijdens de uitvoering werd er gebruikt gemaakt van een verrolbaar zeilregeldak. Hierdoor konden bij slecht weer de werkzaamheden gewoon doorgang vinden. Dit verkortte de doorlooptijd en beperkte de overlast voor de bewoners.

Oplevering

Dit project is eind 2021 samen met onze partners opgeleverd aan UWOON.