Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Groot onderhoud 79 eengezinswoningen te Harderwijk

In september 2019 is Salverda in opdracht van UWOON gestart met het groot onderhoud van 79 eengezinswoningen in Harderwijk. Dit project is vanuit de ketensamenwerking opgepakt.
Het projectteam heeft tijdens de planvoorbereidingsfase verschillende scenario’s uitgewerkt op het gebied van klanttevredenheid, techniek, duurzaamheid en financiën.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit asbestsanering in het dakbeschot van de huur- en koopwoningen, het aanbrengen van een nieuw geïsoleerd dak en het vernieuwen van de goten. Tevens vervangen we het voegwerk van de schoorstenen op de kopgevels en brengen we prefab schoorstenen aan op de tussenwoningen. Ook voeren wij schilderwerkzaamheden uit.

Zeilregendak

Tijdens de uitvoering wordt er gebruikt gemaakt van een verrolbaar zeilregeldak. Hierdoor kunnen bij slecht weer de werkzaamheden gewoon doorgang vinden. Dit verkort de doorlooptijd en beperkt de overlast voor de bewoners.

Oplevering

Wij hopen dit project medio april 2020 samen met onze partners op te leveren aan UWOON.