Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht

 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht
 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht
 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht
 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht
 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht
 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht
 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht
 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht
 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht
 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht
 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht
 • Groot onderhoud en verduurzaming 153 eengezinswoningen Zuilen-West te Utrecht

In de Utrechtse buurt Zuilen-West heeft Salverda Bouw in opdracht van Woonin (voorheen Mitros) groot onderhoud en verduurzaming uitgevoerd aan 153 eengezinswoningen.

De jaren-50-woningen zijn van energielabel G naar A gegaan. De woningschil, het volledige interieur en de installaties zijn aangepakt.

Van het project is een mooie film gemaakt omdat we trots zijn op het prachtige resultaat. Deze delen we zo snel mogelijk.

Co-making Woonin (voorheen Mitros)

Salverda is onderdeel van de co-making met Woonin. Dit is een langdurige samenwerking waarbinnen verduurzamings- en renovatievraagstukken worden uitgewerkt en plannen worden gerealiseerd.

Scenariostudie

Salverda heeft een uitgebreide scenariostudie gedaan voor het onderhoud en verduurzaming van deze 153 woningen. Het scenario dat is uitgevoerd, betrof een grootschalige aanpak. De beleidsvisie van het complex wijzigde van verkoop naar doorexploitatie. Tijdens de scenariostudie waren diverse kennispartners voor de juiste adviezen en berekeningen betrokken.

Planuitwerking

In samenwerking met Ter Velde Den Besten is een wijkscan gemaakt van alle woningen. Dit is compleet uitgewerkt tot een 3D-model van de wijk en alle woningen. Het 3D-model is verrijkt met realiseerbare detaillering.
Er zijn BIM-modellen gebruikt voor de communicatie met bewoners. Via een animatiefilm gaven we uitleg van de werkzaamheden. Ook informeerden wij de bewoners met behulp van modellen en tekeningen over welke werkzaamheden waar plaatsvonden.
Bij het ontwerp van de werkzaamheden is rekening gehouden met de beeldbepalende elementen van de ruim 100 jaar oude woningen. Tevens zijn er onderhoudsarme materialen toegepast.
We werkten nauw samen met onze eigen werkplaats voor prefab onderdelen, bijvoorbeeld voor volledige uitbouwen, bergingen en alle bakgoten.
Om de logistiek op een veilige en efficiënte manier te laten verlopen, is er vroegtijdig en intensief overleg geweest met de gemeente. Hierdoor hebben wij een 2-tal veilige bouwplaatsen kunnen creëren in de wijk.
Ook was er aandacht voor duurzame middelen, zoals zonnepanelen op het ketenpark en de inzet van een elektrische shovel.

Voorbereiding

In de voorbereidende fase waren er diverse klankbordsessies met de bewonerscommissie om vraagstukken of initiatieven te bespreken.
Er was een FAQ website om bewoners antwoord te geven op de meest gestelde vragen.
Onze woonconsulent en uitvoerder zijn tijdens de voorbereiding persoonlijk bij alle bewoners langs geweest om uitleg te geven over de werkzaamheden.
Het is belangrijk dat bewoners goed weten wat er op hen af komt en wat er van hen verwacht wordt. Dat vraagt om extra aandacht qua communicatie.
Salverda richtte 20 logeerwoningen volledig in en beheerde deze. In de logeerwoningen konden bewoners verblijven tijdens de werkzaamheden.
De in- en exterieurwerkzaamheden zijn zó gepland, dat deze tegelijkertijd plaatsvonden. De bewoners kregen daardoor de woning turn key opgeleverd.

Uitvoering

Bij het inrichten van de bouwplaats is rekening gehouden met de omgeving. We werkten samen met Groene bouwhekken. Om de bouwplaats plaatsten wij houten hekwerken met bloembakken. Zo kreeg de bouwplaats van buitenaf een vriendelijke uitstraling. Ook heeft een bewoner uit de wijk gedichten gemaakt die als spandoeken zijn opgehangen.
De woonconsulent verzorgde tijdens de voorbereiding en uitvoering alle communicatie richting bewoners.
Wij organiseerden opruimdagen. Bewoners konden gratis spullen afvoeren in containers, die wij per fase neergezet hadden.
Een project als dit is ingrijpend voor de bewoners. Zij moesten al hun spullen inpakken; deze spullen werden tijdelijk opgeslagen in containers. Vervolgens gingen de bewoners gedurende 6 weken naar volledig ingerichte logeerwoningen in de directe omgeving. Zo werden zij enigszins ontzorgd.

Om binding te houden met de wijk, is de plaatselijke basisschool uitgenodigd op de bouw. De kinderen namen een kijkje op de bouw en deden leuke activiteiten.
De bewoners en de vaklieden zijn in de zomer verrast met een ijskar op de bouw. Zo werd hard werken afgewisseld met gezellig samenkomen.
Er werd ook aan de SROI-verplichting voldaan.

Het project is volgens planning afgerond. De strakke planning van de werkzaamheden is gehaald in samenwerking met de diverse partners.
De bewonerstevredenheid is tijdens en na de werkzaamheden getoetst. De gemiddelde score van bewoners tijdens de werkzaamheden was een 7,5. Na afronding  van de werkzaamheden was dit gemiddeld een 7,6. Deze score ligt boven het landelijk gemiddelde. Enkele uitspraken van bewoners waren: “Salverda heeft echt vakmanschap geleverd” en “Dankzij dit project is het huis nu haar huur waard”.