Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Groot onderhoud en verduurzaming Zuilen-West

 • Wijk Zuilen-West Utrecht 1
 • Wijk Zuilen-West Utrecht 2
 • Wijk Zuilen-West Utrecht 1
 • Wijk Zuilen-West Utrecht 2

In de Utrechtse buurt Zuilen-West gaat Salverda Bouw in opdracht van Mitros groot onderhoud en verduurzaming uitvoeren aan 153 eengezinswoningen.

Begin 2020 is Salverda samen met Mitros begonnen met het uitwerken van de plannen voor het uitvoeren van groot onderhoud en energetisch verbeteren van 153 woningen aan de Hanrathstraat e.o. te Utrecht.

Scenario’s

Na een uitgebreide wijkstudie, het digitaal inscannen van de woningen en gesprekken met de bewoners zijn er meerdere scenario’s uitgewerkt. Het gekozen scenario brengt woningen van een G label naar een A++ label. Deze kent een gefaseerde aanpak, waarbij de bewoners uit de woning gaan tijdens de werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan grofweg uit:

 • vernieuwen van de binnen installaties;
 • vernieuwen van badkamer, keuken en toilet;
 • vervangen van zachtboard plafonds door gipsplafonds;
 • het energetische verbeteren van de installaties;
 • het energetisch verbeteren van de schil van de woning;
 • vervangen van de bestaande dakpannen, dakkapellen en goten;
 • vervangen van de bestaande kozijnen, ramen en deuren;
 • uitvoeren van constructief gevelherstel;
 • vervangen van bestaand voegwerk;
 • herstellen van de begane grondvloer.

Planuitwerking

Tijdens het uitwerken van de plannen is de wijkscan van de woningen uitgewerkt tot een 3D-model van de wijk en de verschillende woningtypes. Deze 3D-modellen zijn tijdens de werkoverleggen met onze partners de basis geweest voor het uiteindelijke plan. Daarnaast konden wij aan de hand van deze modellen de plannen aan de bewoners uitleggen. Hiervoor is een helder en informatief animatiefilmpje gemaakt.

Communicatie

De wijk kent meerdere types woningen. Onze woonconsulent kon aan de hand van de modellen goed uitleggen welke werkzaamheden gelden voor de specifieke woningtype. Dit resulteert in een heldere uitleg naar de bewoners. Mede daardoor en ondanks het door de coronamaatregelen niet kunnen houden van een informatiemarkt heeft meer dan 75% van de bewoners direct ingestemd met de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering worden bewoners via de Salverda-app op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Planning

De vergunning is inmiddels verleend en we zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen. De start van de werkzaamheden staat gepland voor mei 2021. De oplevering is anderhalf jaar later, in december 2022.