Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Herinrichting Rooyensteinse brug nabij Tiel

 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel
 • Herinrichting Rooyensteinste brug nabij Tiel

In opdracht van de Provincie Gelderland voerde Salverda Bouw BV de herinrichting uit van de Rooyensteinse brug, N835: Tiel – Maurik.
De verkeersveiligheid van de fietsers werd verbeterd door een fysieke afscheiding te plaatsen. De bestaande afscheiding was namelijk overrijdbaar, waardoor soms door het brede (landbouw)verkeer gevaarlijke situaties ontstonden.

Voortraject

Als voorbereiding op het bestek, deden we het vooronderzoek voor de Provincie. In het voortraject voerden we diverse onderzoeken uit. Zoals bijvoorbeeld het radarscannen van de diepte van de aanwezige voorspanning, de aanwezige wapening in de schampkant en de staat van de leuning. En een asbestonderzoek.

Binnen de scope van de herinrichting vallen de volgende onderdelen:

 • Opschonen brug. Dit bestond uit het verwijderen van de bestaande geleiderail en het verwijderen van bestaand persriool;
 • Versmallen bestaande schampkant;
 • Aanbrengen fysieke afscheiding, bestaande uit betonopstortingen en (stalen) barrier (circa 310 m1);
 • Vervangen asfalt voor, na en op de brug inclusief belijning;
 • Aanbrengen extra HWA-doorvoeren;
 • Vervangen kitvoegen;
 • Hydrofoberen betonconstructies;
 • Omleggen fietspad voor en na de brug inclusief bijbehorend grondwerk (circa 500 m1);
 • Vervangen leuningwerk.

Duurzaamheid

In het kader van duurzaamheid is er zoveel mogelijk gekozen voor hergebruik en reductie van grondstoffen. Daarnaast is er een asfaltproduct toegepast met een zo laag mogelijke MKI-score. De bestaande fundatie van het fietspad, bestaande uit menggranulaat en zand, is voor 100 % hergebruikt. Waar nodig werd dit aangevuld met nieuwe grondstoffen. In verband met (gewichts)reductie is er ook gekozen voor een zo dun mogelijk asfaltpakket, wat wel waterdicht is voor het behoud van het bestaande beton.

Voorspanning

Wat belangrijke aspecten waren van de betonopstortingen, waren de circa 4.000 stuks stekken die aangebracht moesten worden voor de koppeling met het bestaande betonnen dek. Deze stekken zijn zo ondiep mogelijk aangebracht in verband met de bestaande voorspanning van de brug. Deze voorspanning is nodig om de bestaande kokerconstructie constructief op spanning te houden. Voor het aanbrengen van de stekken is de gehele betonconstructie gescand om de diepte van de voorspanning te bepalen.

Planning

De werkzaamheden startten op 10 juli 2023 en zijn opgeleverd op 22 september 2023. Hiermee is het werk binnen de gestelde tijd gereed gekomen.