Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Herontwikkeling Theologische universiteit aan de Koornmarkt in Kampen

  • Koornmarkt Kampen
  • Koornmarkt Kampen

Het pand aan de Koornmarkt 1 is bij velen in de omgeving Kampen bekend als Theologische Universiteit. De geschiedenis van dit pand gaat ver terug. De oorsprong van de huidige gebouwen gaat maar liefst zo’n 200 jaar terug in de tijd.

Historie

Rond 1956 heeft een grote brand gewoed in het voorste gedeelte van het pand, wat deels een verwoestende uitwerking heeft gehad. In 1982 is het pand aanzienlijk verbouwd, waarbij ook monumentale onderdelen zijn weggenomen. In die periode is de veiligheid van het gebouw verbeterd. De collegezaal werd ingrijpend aangepast. Ook aan de buitenzijde zijn wijzigingen aangebracht aan diverse timpanen en dakkapellen.

De Bruin architecten uit Zwolle heeft de geschiedenis van dit pand in detail onderzocht om zo de waardevolle onderdelen in het ontwerp te bewaren. En waar mogelijk zelfs de architectuur van toen nu terug te laten komen.

Zorgappartementen

Aan dit historische pand is in 2016 een nieuwe invulling gegeven. Er zijn namelijk 26 nieuwe zorgappartementen en 11 zorghotelkamers gerealiseerd. De monumentale onderdelen zijn in ere gehouden en zo nodig gerestaureerd.

Het is een buitengewoon geschikt pand voor de zorg. In een groot deel zijn dan ook appartementen gerealiseerd, welke gehuurd kunnen worden door ouderen die 24-uurszorg nodig hebben. De doelstelling van de exploitant is om er voor te zorgen dat ouderen zich echt thuis voelen. De basis voor dat thuisgevoel wordt juist gelegd door de historische componenten van zo’n pand. Daarnaast is een bijpassende afwerking en inrichting gerealiseerd waardoor ook weer dat thuisgevoel wordt gecreëerd.

Naast appartementen zijn er in het pand 11 zorghotelkamers gerealiseerd. Deze kamers kunnen tijdens een periode van ziekte gehuurd worden, waarbij de patiënt gebruik kan maken van 24 uurs zorg.

In het voorjaar 2017 is het project opgeleverd en overgedragen aan de nieuwe eigenaar.