Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Interne verbouwing 2019 Nestlé Nunspeet

In 2017 startte Salverda met een renovatie en een ingrijpende interne verbouwing van een aantal productielocaties van Nestlé te Nunspeet.
Na afronding van deze werkzaamheden startte in 2019 de 2e fase. Deze fase omvatte de renovatie van een groot aantal technische ruimten.

Salverda voert vanaf 2004 werkzaamheden uit bij Nestlé te Nunspeet, een productielocatie voor hoogwaardige babyvoeding. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de fabriek produceren. De waarborging van de hygiëne van de fabriek is dan ook een belangrijk onderdeel van de uitvoering.

De verbouwwerkzaamheden vonden plaats in het heatergebouw, de ventilatieruimte, het luwa-torengebouw en de CPS-toren (een overbodig geworden productielocatie).

Heatergebouw

Het bestaande heatergebouw werd gerenoveerd en vergroot. Tevens installeerden wij een nieuwe heater.

Ventilatieruimten

Ook ondervonden de ventilatieruimten behorende bij de heaterruimte een renovatie. We vergrootten en moderniseerden de bestaande ruimten.

Luwa-toren

Middels de installatie van de nieuwe heater, vervingen we de bestaande luchttransportinstallatie. Ook vervingen we een aantal bordessen.

CPS-toren

De bestaande installatie in de CPS-toren werd afgekoppeld en afgevoerd. We tilden de voorraadsilo, met een doorsnede van 2,8 meter en een hoogte van 7 meter, in zijn geheel via het dakluik eruit. Aansluitend sloopten we bestaande wanden en staalconstructie en voerden deze af. Toen de toren eenmaal leeg was, herstelden we de wanden en gaven deze een nieuwe antibacteriële sauslaag. De laatste handeling was het grondig reinigen van de verbouwde onderdelen. Daarna werd de productie in dit gedeelte van de fabriek hervat.

LEAN-planningssessies

De werkzaamheden van Salverda bestonden hoofdzakelijk uit het aanbrengen van nieuwe betonvloeren, nieuwe metselwerkwanden, nieuwe RVS trappen en bordesvloeren, het uitvoeren van stuc- en schilderwerk en het aanbrengen van vloercoating. De uitvoering van de werkzaamheden was gefaseerd, zodat de productie geen hinder ondervond.
Vooraf en tijdens het project organiseerden we LEAN-planningssessies. Hierin planden we gezamenlijk de werkzaamheden van alle partijen, zodat er een optimale uitvoeringsplanning werd opgesteld. Werkzaamheden die direct gerelateerd waren aan de productie van Nestlé, voerden wij tijdens geplande productiestoppen van de opdrachtgever uit.

Dagelijks vond er met het projectteam overleg plaats over de uit te voeren werkzaamheden. Belangrijke issues hierbij waren de planning en het waarborgen van de veiligheid tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Nestlé Nunspeet 2019