Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Modernisering 148 woningen Simon van Slingelandtplein Zwolle

Bij de plannen voor de revitalisering van Dieze Oost is gekozen voor behoud en renovatie van de bestaande woonblokken van het complex Simon van Slingelandtplein. Het project bestaat uit 8 woningblokken met in totaal 148 woningen. Door deels te ontduplexen ontstaan er 102 woningen. Een 3-tal woningblokken is na modernisering door de opdrachtgever verkocht. Het versterken van het stedenbouwkundige ensemble en de architectonische waarde van het complex vormen de basis voor modernisering van de woonblokken. Binnen het complex zijn in het gevelbeeld geen grootschalige eigentijdse architectonische ingrepen voorgesteld: het toevoegen van nieuwe architectuur ontkracht de aanwezige kwaliteit. Buiten het complex aan de noordoostzijde zijn enkele eigentijdse woningen gebouwd. Die combinatie van wederopbouw- en eigentijdse architectuur is krachtig en past goed binnen de stedenbouwkundige opzet van de wijk.

Het project is ontwikkeld met de volgende uitgangspunten: goed eigentijds comfort, grotere woningen, prettige ruimten, toegankelijk, duurzaamheid in energie- en materiaalgebruik, het isoleren van de gevels, puien en daken en kleinschalige ingrepen in gevels voor toegangen tot tuinen en woningen.