Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

N34 Witte Paal – Grens Drenthe

  • N34 Witte Paal - Grens Drenthe
  • N34 Witte Paal - Grens Drenthe
  • N34 Witte Paal - Grens Drenthe
  • N34 Witte Paal - Grens Drenthe

Combinatie FLOOW, bestaande uit Reef Infra, Schagen Infra en Salverda Bouw, heeft in 2017 en 2018 gewerkt aan de provinciale weg tussen Hardenberg en Coevorden. De N34 stond lange tijd bekend als een zeer gevaarlijke weg waar veel ongelukken gebeurden.

Beter en veiliger

Dagelijks maken ongeveer 15.000 voertuigen gebruik van deze weg. Door de verwachte groei van het aantal voertuigen moest de weg beter en veiliger worden. De N34 vergroot de bereikbaarheid van het noordoosten van de provincie Overijssel en het zuidoosten van de provincie Drenthe.

De provincie Overijssel heeft de verkeersveiligheid en doorstroming op en rond deze weg verbeterd door de aanleg van vijf tunnels, de verbetering van het viaduct bij Ane en de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de J.C. Kellerlaan. Daarnaast is gebouwd aan een veilig gebied op en rondom de N34, met oog voor de landschappelijke inpassing van deze weg in de omgeving.
Met haar aanpak voldeed combinatie FLOOW aan de wens om het werk uit te voeren met zo min mogelijk afsluitingen. Dit gebeurde door maar de helft van de maximale afsluitingsdagen te gebruiken. Zo had de omgeving het kortst hinder.

Regionale stroomweg

De opwaardering van de N34 vergroot de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. De N34 is nu ingericht als regionale stroomweg. Dit betekent, dat verschillende gelijkvloerse overgangen (met of zonder verkeerslichten) en uitritten van woningen zijn verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. De uitritten van woningen hebben een aansluiting op de parallelweg.

Ook zijn de wegen en bermen verbreed over de volledige lengte (circa 16 kilometer). Op een aantal plaatsen zijn nieuwe parallelwegen aangelegd.
Door de ombouw van de N34 kan het verkeer nu veilig met 100 kilometer per uur doorrijden. Daarnaast verbetert de leefbaarheid van de kernen rond de weg, doordat de weg veiliger is en de doorstroming beter.