Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Nieuwbouw 15 zorgappartementen Amstelveen

Op de hoek Amsterdamseweg-Keizer Karelweg in Amstelveen heeft Salverda Bouw 15 zorgappartementen gerealiseerd.

Het appartementengebouw, Huize Elsrijk genaamd, bestaat uit drie verdiepingen met appartementen en een souterrain met algemene voorzieningen. Huize Elsrijk is een thuis voor mensen met dementie; alle zorg die zij nodig hebben wordt er geboden.

Krappe bouwlocatie

De bouwplaats lag op een krappe en drukke locatie, dicht bij een rotonde met veel verkeersstromen. Een gedeelte van het fiets- en voetpad was ten tijde van de bouw in overleg met de Gemeente Amstelveen afgesloten. De krappe locatie maakte het een uitdagend project, mede omdat ook alle bouwketen er moesten staan.

Jaren ’30-stijl

Het appartementencomplex heeft een traditionele bouwstijl, met kalkzandsteen, breedplaatvloeren en metselwerk. Het geheel is in jaren ’30-stijl, wat goed past in de omgeving.

Oplevering

In Hui­ze Els­rijk hebben van­af 1 sep­tem­ber 2022 de nieu­we be­wo­ners hun in­trek genomen. Hui­ze Els­rijk wil haar be­wo­ners een nieuw thuis bie­den. Dit houdt in dat zij er met be­houd van pri­va­cy in een hui­se­lij­ke sfeer kun­nen wo­nen en zorg naar wens krij­gen. Een fan­tas­ti­sche plek om te wo­nen met al­le be­no­dig­de zor­gon­der­steu­ning.

We heb­ben er als bouw­team met veel ple­zier aan ge­werkt en zijn trots op het eind­re­sul­taat.