Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Nieuwbouw 24 woningen in Hattem, Assenrade fase 3 en 4

  • 24 woningen Assenrade Hattem
  • 24 woningen Assenrade Hattem

De wijk Assenrade in Hattem is opnieuw uitgebreid met koop- en huurwoningen. De huurwoningen zijn in opdracht van Woningstichting Triada door Salverda gebouwd. De huurwoningen betreffen twee verschillende ontwerpen, namelijk 10 levensloop-verandawoningen en 14 rijwoningen.

Fase 3 en 4

De 14 rijwoningen zijn in dezelfde stijl gebouwd als de rest van de wijk. Het betreft twee blokken van 5 woningen en 1 blok met 4 woningen. Op het terrein naast deze 14 rijwoningen zijn tevens 10 verandawoningen gebouwd, welke levensloopwoningen zijn. Het terrein waarop de verandawoningen zijn gebouwd is ruim en groen opgezet en glooiend afgewerkt. De woningen staan op ‘terpen’ in het totale terrein. De verandawoningen hebben een stoere schuurachtige uitstraling door gebruik van donkere houten geveldelen. Voor de geveldelen en liggers en kolommen aan de buitenzijde is gebruik gemaakt van Accoya hout. Accoya hout is een duurzaam gewonnen houtsoort wat door en door gemodificeerd wordt door middel van acetylatie. Bij het modificatieproces wordt hout door en door behandeld met een hoge concentratie azijn. Na het actyleren wordt het azijn weer uit het hout getrokken. Het teruggewonnen materiaal wordt hergebruikt. Vanwege dit proces heeft accoya bovengronds een levensduur van maar liefst 50 jaar.