Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Nieuwbouw 68 appartementen Zuiderkade te Emmeloord

  • Nieuwbouw 68 appartementen Zuiderkade Emmeloord
  • Nieuwbouw 68 appartementen Zuiderkade Emmeloord
  • Nieuwbouw 68 appartementen Zuiderkade Emmeloord
  • Nieuwbouw 68 appartementen Zuiderkade Emmeloord

Voor Mercatus is Salverda Bouw gestart met de nieuwbouw van 68 appartementen aan de Zuiderkade in Emmeloord. Dit Design & Build–project bestaat uit 2 fasen.

De 68 nieuwe appartementen vervangen de bestaande 48 appartementen, waarvan de 1e fase inmiddels is gesloopt.
Fase 1 omvat de bouw van 34 appartementen in een geschakeld blok. Bewoners uit de gesloopte appartementen en die uit de huidige 2e fase krijgen de gelegenheid om naar de nieuwe 1e fase te verhuizen.
Fase 2 bestaat ook uit 34 appartementen verdeeld over 2 blokken. De sloop van de appartementen van de 2e fase zal plaatsvinden nadat de 1e fase is afgerond. De bouw van de 2e fase zal ongeveer een half jaar na de oplevering van de 1e fase starten.

Wonen op unieke locatie

De appartementen liggen op een unieke locatie; aan het water en dichtbij de voorzieningen in Emmeloord.

Duurzaam

Mercatus hecht veel waarde aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en empathische leefomgeving. Daarom is Salverda bij het ontwikkelen van dit plan verder gegaan dan de eisen die het bouwbesluit stelt. De appartementen worden voorzien van een warmtepompen aangesloten op een bodembron. Naast het verwarmen kan deze installatie ook koelen, zodat de appartementen met warme dagen ook comfortabel zijn. De benodigde elektra voor de installaties wordt volledig opgewekt door de aangebrachte zonnepanelen. Daarnaast wordt het gebouw voorzien van een enorm goed geïsoleerd dak en hoge isolatiewaarde in de gevels.

Alle doelgroepen

De appartementen zijn geschikt voor diverse doelgroepen: voor starters en/of een-/tweepersoonshuishoudens, maar ook voor kleine (startende) gezinnen, senioren en mindervaliden.
Tevens is er ruimte voor ontmoeting; er komt namelijk ook een gezamenlijke binnen- en buitenruimte.

Start en oplevering

In juni 2021 zijn de werkzaamheden gestart.
Naar verwachting zullen wij de appartementen van de 1e fase rond de bouwvakantie van 2022 aan Mercatus kunnen opleveren.
De start van fase 2 staat gepland voor begin 2023.