Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Nieuwbouw drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd te Dalfsen

Salverda heeft de nieuwbouw van het winning- en zuiveringsproductiebedrijf Vechterweerd van Vitens gerealiseerd. Salverda heeft het werk verkregen op basis van een aanbesteding waarvoor in de gunningcriteria vooraf is vastgesteld dat naast de prijs voor 50%, óók het plan van aanpak voor 50% bepalend was voor gunning.
Het ontwerp is gemaakt door Factor Architecten en de engineering door de IA Groep.
In de gemeente Dalfsen is op de zuidoever van de Vecht een compleet nieuw productiegebouw gerealiseerd. In dit gebied pompt Vitens ongeveer twee miljoen m3 water per jaar op en zuivert dit om hiermee Overijssel te voorzien van extra drinkwater. Het ontwerp is zodanig geëngineerd dat de productie in de toekomst kan worden uitbereid naar vier en acht miljoen m3.
De hoofdconstructie bestaat voornamelijk uit in het werk gestort beton. Er is ongeveer 5.500 m3 beton toegepast en er zijn hoge eisen gesteld aan het afwerkingsniveau van de betonwanden omdat deze in het zicht blijven. Ook is een aantal wanden in antraciet kleur uitgevoerd.

Het gebouw gaat een duidelijke relatie aan met de omgeving waar het is gesitueerd. Het grasdak is vanuit vrijwel elk perspectief te zien. De gevel is voorzien van een glaspui met daarvoor staanders van duurzaam Accoya hout om het geheel een natuurlijke uitstraling te geven. Aan de randen van het terrein is een moeras gelegen, wat de flora en fauna stimuleert en de natuurontwikkeling versterkt.
Duurzaam bouwen is een belangrijk item in het ontwerp. Daarom is er gewerkt volgens de ‘Breeam’ certificeringmethode. Breeam schrijft van diverse onderdelen van het bouwproces procedures voor die betrekking hebben op duurzaam bouwen. Wanneer hier aan wordt voldaan, verstrekt Breeam een duurzaamheidcertificaat. In het programma van eisen is gesteld er voor dit project voldaan moet worden aan Breeam***. Dit staat voor ‘very good’. Salverda heeft in het plan van aanpak de lat nóg hoger gelegd en streeft ernaar om Breeam**** te behalen, wat staat voor ‘excellent’. Op 9 oktober is op de dag van de Duurzaamheid tijdens de officiële opening het Breeam**** certificaat uitgereikt aan Vitens. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze nieuwspagina.