Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Nieuwbouw expeditie- en productiehal McCain in Lelystad

 • McCain Lelystad
 • McCain Lelystad
 • McCain Lelystad
 • Nieuwbouw McCain Lelystad - bouwplaats
 • McCain Lelystad
 • McCain Lelystad
 • McCain Lelystad
 • Nieuwbouw McCain Lelystad - bouwplaats

In juli 2020 heeft Salverda Bouw opdracht gekregen voor het bouwen van een nieuwe expeditie- en productiehal voor McCain in Lelystad.

Samenstelling bouwteam

McCain heeft in Lelystad een fabriek, waar diepvriesproducten op basis van aardappelen worden geproduceerd. Voor de uitbreiding van de productiecapaciteit is een bouwteam samengesteld. BTB is aangesloten voor de directievoering van het bouwkundige gedeelte. PBV Architects is verantwoordelijk voor het bouwkundig ontwerp. Het constructief ontwerp wordt verzorgd door Alferink van Schieveen. Daarnaast zijn diverse adviseurs betrokken voor de engineering van installaties, brandveiligheid etc. Vanaf eind 2019 is Salverda Bouw betrokken bij het bouwteam als uitvoerende partij voor realisatie van het gebouw.

Werkzaamheden

Voor de voorgenomen uitbreiding heeft Salverda Bouw op het terrein van McCain in het voorjaar van 2020 al diverse terreinaanpassingen en sloopwerken uitgevoerd. Wat betreft het grond- en rioolwerk is samengewerkt met Schagen Infra. Schagen heeft ook de aanleg en het asfalteren van een nieuw parkeerterrein voor haar rekening genomen. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om de transportroutes van en naar de fabriek te waarborgen, zodat de fabriek tijdens het project kan blijven produceren.
De nieuwbouw is op te delen in de volgende stappen:

 1. opschonen van het bestaande terrein;
 2. realisatie van een nieuw expeditiegebouw met laadkuil ervoor, totaal ca. 700m²;
 3. het de productiehal, met een laadkuil, totaal ca. 7.600 m².

In september is gestart met het heiwerk van de ca. 2.800 prefab palen, waarop de fundering wordt gerealiseerd. In het productiegebouw worden 3 putten gemaakt van zo’n 3 meter diep. Voor de realisatie van het gehele gebouw is maar liefst 3.500m³ beton nodig. Wanneer de fundering en laadkuilen gereed zijn, kan de staalconstructie (ca. 690 ton) erop gemonteerd worden. Een deel van de productieruimte wordt voorzien van een installatieplafond. De gebouwschil wordt voorzien van sandwich panelen en uiteraard een geïsoleerd dak.

Timelapse werkzaamheden

In de periode van 21 september 2020 t/m 9 december 2020 is een timelapse gemaakt. Het is mooi om te zien hoe de grond- en heiwerkzaamheden hierop zijn vastgelegd. Bij het realiseren van de kelders zijn damwanden aangebracht en weer verwijderd en zijn de betonwerkzaamheden t.b.v. de fundering van de nieuwbouw uitgevoerd.

Vervolg werkzaamheden

Momenteel zijn we bezig met het betonwerk voor de fundatie en ronden we de kelders af. We maken een bouwweg en fundatie voor de kraanopstelling van een te monteren leidingbrug. Schagen Infra voert het grondwerk uit ten behoeve van rioolwerk onder de fabriek. De vriescel en expeditie (totaal 700m2) wordt tot en met week 2 2021 afgebouwd en daarna in gebruik genomen. Eind januari starten we met de staalconstructie.

Samenwerking

De samenwerking met derden is van groot belang, omdat diverse installaties en grote componenten tijdens de ruwbouw gemonteerd moeten worden. Hierbij zijn veel partijen vanuit de verschillende disciplines betrokken. Een dergelijke samenwerking met verschillende partijen is Salverda Bouw op het lijf geschreven is.