Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Nieuwbouw pomp- en bedieningsgebouw Vitens productielocatie Epe

  • Vitens Epe
  • Vitens Epe
  • Vitens Epe
  • Vitens Epe
  • Vitens Epe
  • Vitens Epe

In opdracht van Vitens voert Salverda Bouw werkzaamheden uit op de productielocatie Epe.

Nieuwbouw pomp- en bedieningsgebouw

Het huidige pomp- en bedieningsgebouw van PB Epe stamt uit de jaren ’80 en is verouderd. Daarom wordt een nieuw pomp- en bedieningsgebouw gerealiseerd en het huidige pomp- en bedieningsgebouw geamoveerd. Na deze nieuwbouw voldoet de locatie aan de laatste eisen en regelgeving en kan de leveringszekerheid weer worden gegarandeerd.

Uitbreiding productiecapaciteit

Om de productiecapaciteit van de locatie Epe uit te breiden, wordt een nieuwe filtertank bijgeplaatst. Het proces wordt geoptimaliseerd doordat er een slibindikker gebouwd wordt nabij de slibopslagtank en het filtergebouw uitgebreid wordt met een nieuwe E-ruimte.

Opvallend ontwerp

Het nieuwe pomp- en bedieningsgebouw heeft een kelderbak gemaakt van in het werk gestorte betonwanden en vloeren. Boven de grond wordt de gevel afgewerkt met hout. Het gebouw heeft een opvallende vorm. Het groene dak loopt in een ronding en aan de oostkant raakt het dak de grond waardoor het gebouw opgaat in zijn omgeving. Rondom wordt de gevel afgewerkt met houten latten.

Coördinatie

Als bouwkundig hoofdaannemer is Salverda Bouw verantwoordelijk voor de realisatie en coördinatie van het gehele project.

Planning

In augustus 2022 starten wij met het inrichten van het ketenpark waarna de bouw kan beginnen. De bouw van het pompgebouw zal ongeveer een jaar duren. Begin 2024 wordt gestart met de terreininrichting en wordt het huidige pomp- en bedieningsgebouw geamoveerd. De oplevering staat gepland in november 2024.