Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Nieuwbouw pomp- en bedieningsgebouw Vitens productielocatie Epe

 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Vitens Epe
 • Vitens Epe
 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Nieuwbouw pomp- en bedieningscentrum Vitens te Epe
 • Vitens Epe
 • Vitens Epe

In opdracht van Vitens voert Salverda Bouw werkzaamheden uit op de productielocatie Epe.

Nieuwbouw pomp- en bedieningsgebouw

Het huidige pomp- en bedieningsgebouw van PB Epe stamt uit de jaren ’80 en is verouderd. Daarom wordt een nieuw pomp- en bedieningsgebouw gerealiseerd en het huidige pomp- en bedieningsgebouw geamoveerd. Na deze nieuwbouw voldoet de locatie aan de laatste eisen en regelgeving en kan de leveringszekerheid weer worden gegarandeerd.

Uitbreiding productiecapaciteit

Om de productiecapaciteit van de locatie Epe uit te breiden, wordt een nieuwe filtertank bijgeplaatst. Het proces wordt geoptimaliseerd doordat er een slibindikker gebouwd wordt nabij de slibopslagtank en het filtergebouw uitgebreid wordt met een nieuwe E-ruimte.

Opvallend ontwerp

Het nieuwe pomp- en bedieningsgebouw heeft een kelderbak gemaakt van in het werk gestorte betonwanden en vloeren. Boven de grond wordt de gevel afgewerkt met hout. Het gebouw heeft een opvallende vorm. Het groene dak loopt in een ronding en aan de oostkant raakt het dak de grond waardoor het gebouw opgaat in zijn omgeving. Rondom wordt de gevel afgewerkt met houten latten.

Coördinatie

Als bouwkundig hoofdaannemer is Salverda Bouw verantwoordelijk voor de realisatie en coördinatie van het gehele project.

Planning

In augustus 2022 startten wij met het inrichten van het ketenpark waarna de bouw kan beginnen. De bouw van het pompgebouw duurt ongeveer een jaar. Dit bouwkundige deel wordt medio december dit jaar opgeleverd. Het buitenwerk is nagenoeg klaar.
De houten werkloods is inmiddels al opgeleverd. De 4e filtertank is ook geplaatst.
De aanbouw aan het bestaande filtergebouw is bijna klaar. Van het nieuwe pompgebouw is het bouwkundig buitenwerk nagenoeg gereed.

Begin 2024 wordt gestart met de terreininrichting en wordt het huidige pomp- en bedieningsgebouw geamoveerd.
De eindoplevering staat gepland in november 2024.

Wilt u dit werk volgen?

Dat kan! Wanneer u onderstaande QR-code scant, kunt u de omgevingsapp downloaden. Daarna kunt u dit werk volgen.

QR-code Vitens Epe

Ook onderweg bij het doorgaande fiets-/voetpad komt u deze QR-code tegen. Deze staat namelijk ook op de bouwborden. Zo kunnen passerende fietsers en wandelaars via de omgevingsapp op de hoogte blijven.