Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Nieuwbouw reinwaterreservoir productiebedrijf Vitens te Putten

  • Vitens Putten
  • Vitens Putten
  • Vitens Putten
  • Vitens Putten

Salverda Bouw realiseerde in opdracht van Vitens een nieuw reinwaterreservoir. Daarbij werd ook een bijgebouw gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor de gehele nieuwbouw en ombouw van de oude reservoirs lag bij Salverda Bouw, evenals de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden.

De bestaande kleinere reservoirs, inclusief leidingwerk, werden op locatie door Salverda Bouw geamoveerd. Ze verkeerden in technisch slechte staat en door een verschil in hoogteligging werkte de bedrijfsvoering niet optimaal. Daarom besloot men over te gaan tot de bouw van een nieuw reservoir.

Het nieuwe reservoir gebruikt Vitens voor de opslag van schoon drinkwater, zodat Vitens te allen tijde aan de watervraag kan voldoen. Het bijgebouw dient als toegang tot het nieuwe reservoir en geeft mogelijkheid tot het bemonsteren van het water.

Het nieuwe reservoir is opgenomen in het landschap. Het ligt gedeeltelijk onder maaiveld en de afwerking ervan bestaat uit grond en natuurlijke begroeiing. Verder was in het project ook aandacht voor circulariteit. Zo pasten wij het ClickBrick-systeem toe, waardoor de gevelstenen in de toekomst herbruikbaar zijn.

Werkzaamheden

In het voorjaar van 2019 startten wij met de werkzaamheden op het Vitens-terrein in Putten. Na het bouwrijp maken en de grondwerkzaamheden begonnen we met de bouw van de nieuwe reservoirs en het bijbehorende voorgebouw. Eind 2019 werden de bouwkundige werkzaamheden afgerond, waarna in 2020 gestart kon worden met de ombouw van het leidingwerk, de sloopwerkzaamheden en het in gebruik nemen van de nieuwe gebouwen.

Het project is eind 2020 opgeleverd.