Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Nieuwbouw reinwaterreservoir productiebedrijf Vitens te Putten

Salverda Bouw gaat in opdracht van Vitens een nieuw reinwaterreservoir realiseren. Daarbij wordt ook een bijgebouw gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor de gehele nieuwbouw en ombouw van de oude reservoirs ligt bij Salverda Bouw, evenals de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden.

De bestaande kleinere reservoirs, inclusief leidingwerk, zullen op locatie door Salverda Bouw worden geamoveerd. Ze verkeren in technisch slechte staat en door een verschil in hoogteligging werkt de bedrijfsvoering niet optimaal. Daarom is besloten over te gaan tot de bouw van een nieuw reservoir.

Het nieuwe reservoir gaat Vitens gebruiken voor de opslag van schoon drinkwater, zodat Vitens te allen tijde aan de watervraag kan voldoen. Het bijgebouw zal dienen als toegang tot het nieuwe reservoir en geeft mogelijkheid tot het bemonsteren van het water.

Het nieuwe reservoir wordt opgenomen in het landschap. Het ligt gedeeltelijk onder maaiveld en de afwerking ervan bestaat uit grond en natuurlijke begroeiing. Verder is in het project ook aandacht voor circulariteit. Zo passen wij het ClickBrick-systeem toe, waardoor de gevelstenen in de toekomst herbruikbaar zijn.

Werkzaamheden

In het voorjaar van 2019 is gestart met de werkzaamheden op het Vitens-terrein in Putten. Na het bouwrijp maken en de grondwerkzaamheden is gestart met de bouw van de nieuwe reservoirs en het bijbehorende voorgebouw. Momenteel is het volledige reservoir gestort en krijgt het voorgebouw steeds meer vorm. Eind 2019 zullen de bouwkundige werkzaamheden afgerond zijn, waarna in 2020 gestart kan worden met de ombouw van het leidingwerk, de sloopwerkzaamheden en het in gebruik nemen van de nieuwe gebouwen.
De oplevering staat gepland voor eind 2020.