Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Nieuwbouw Vitens Sijmons te Arnhem

  • Sijmons Arnhem
  • Sijmons Arnhem

Salverda Bouw bouwde in opdracht van Vitens een nieuw zuiveringsgebouw en onthardingsinstallatie op productielocatie Sijmons te Arnhem. Tevens voerde Salverda Bouw de sloop van de oude spoelwatertanks en de bouw van de nieuwe spoelwatertanks uit. Na ombouw van het oude naar het nieuwe zuiveringsgebouw werd het oude zuiveringsgebouw door Salverda gesloopt en werd het terrein opnieuw ingericht.

Vitens liet de werkzaamheden uitvoeren om de capaciteit van deze productielocatie uit te breiden. Op de productielocatie won Vitens 3,7 miljoen kuub water op jaarbasis. De doelstelling van Vitens was, om in de toekomst 5,5 miljoen kuub water te winnen. Met de uitbreiding van de capaciteit was het noodzaak het water te ontharden, daarom werd ook een onthardingsinstallatie gebouwd. Op het terrein stonden ook reinwaterkelders. Deze werden nagekeken en waar nodig gerepareerd.

Coördinatie

Als bouwkundig aannemer was Salverda Bouw verantwoordelijk voor de coördinatie van de nevenaannemers met de disciplines werktuigbouw, ondergrondse infra, elektrotechniek en procesautomatisering.

Zuiveringsgebouw

Het nieuwe zuiveringsgebouw bevat een kelder en is opgebouwd uit betonnen wanden. De verbindingsgang zorgt ervoor, dat het gebouw in verbinding staat met de bestaande reinwaterkelders. Het gebouw bevat zes betonnen filterruimtes waar Vitens het water filtert. In het gebouw bevatten de verschillende ruimtes veel vloerniveaus van zowel beton als staal om toegang te krijgen tot alle apparatuur. Om het geluid in de ruimtes te reduceren, wordt gebruik gemaakt van akoestische beplating. Opvallend aan het gebouw zijn de hellende gevels, het boven het dak gesitueerde buitenbordes en het groene dak dat wordt ondersteund door een staalconstructie. De hellende gevels zijn met duurzaam hout bekleed, de overige gevels zijn met leien bekleed.

Spoelwaterverwerking

Onderdeel van het project was het bouwen van de nieuwe spoelwaterverwerking. Deze bestaat uit een betonnen bezinktank, een betonnen slibopslagtank en een pompruimte. De slibopslagtank is ongeveer vier meter hoog en negen meter in diameter. De bezinktank is ongeveer zes meter hoog en vijftien meter in diameter.

Werkzaamheden

In oktober 2019 startten wij met de werkzaamheden op locatie. Na het bouwrijp maken en grondwerkzaamheden zijn de funderingspalen aangebracht en werd de keldervloer gestort. Dronebeelden van het werk, gemaakt op 25 augustus 2020, vindt u hier.

In het voorjaar van 2020 begonnen we met het storten van de wanden. In het najaar van 2020 werden de spoelwatertanks gebouwd. De oplevering van het gehele werk was in juli 2022.