Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Onderdoorgang Middelberterweg in Meerstad te Groningen

 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen
 • Onderdoorgang Middelberterweg Meerstad te Groningen

In oktober 2021 hebben Salverda Bouw en Schagen Infra definitief opdracht gekregen van Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V. om het uitvoeringsontwerp voor de onderdoorgang Middelberterweg uit te werken en te realiseren.
Dit is een onderdeel van de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Meerstad in Groningen (stad). Het project is sinds maart 2022 in uitvoering en draait op volle toeren.

Ontsluiting Meerstad

Om nieuwbouwwijk Meerstad bereikbaar te houden voor alle bewoners, is een veilige en snelle ontsluiting van groot belang. Daarom wordt de HOW (hoofdontsluitingsweg) aangelegd. Deze verbindt de wijk Meerstad met de N46, ter hoogte van afrit 1, Meerstad. Onderdeel van de HOW is de onderdoorgang Middelberterweg. Na overleg met diverse belangengroepen en bewoners is een onderdoorgang als meest wenselijk naar voren gekomen, omdat door deze oplossing de Middelberterweg op dezelfde hoogte blijft liggen. Zo wordt de uitstraling van deze eeuwenoude route niet aangetast en behoudt het dorp Middelbert een dorps karakter.

Het project

De onderdoorgang is opgedeeld in 9 moten waarover een viaduct gerealiseerd zal worden. Sinds de start in maart 2022 is er al veel werk verzet. Er zijn 17 meter lange tijdelijke damwanden aangebracht tot in een waterdichte kleilaag. Zo creëerden wij een waterdichte kuip die vervolgens door bemaling leeg is gepompt om in het droge te werken. Toen de grondwaterstand binnen de kuip op voldoende diepte was, is de kuip ontgraven en zijn er vervolgens 1.023 stuks betonnen heipalen aangebracht om de volledige constructie te funderen.

Inmiddels zijn alle 9 betonnen vloeren met een dikte van 600 mm. over deze fundering gestort en zijn ook de meeste wanden op deze vloeren van de onderdoorgang al gereed. Schagen Infra is bezig met het aanvullen van grond achter de wanden om daarna de landhoofden van het viaduct af te ronden. Op 30 november 2022 worden er 8 betonnen prefab liggers met een overspanning van ruim 30 meter aangebracht. Deze gaan gezamenlijk het viaduct over de onderdoorgang vormen.

Net voor de jaarwisseling zijn ook alle wanden van de onderdoorgang gereed, wordt de bemaling uitgezet en worden ook de tijdelijke damwanden weer verwijderd zodat het grondwater langzaam weer kan opkomen. In 2023 zal het grondwerk in de betonnen kuip aangevuld en ingezaaid worden waardoor Middelbert zijn groene uitstraling weer terugkrijgt. Daarnaast zal de afbouw van het kunstwerk plaatsvinden en hopen wij de nieuwe ontsluitingsweg eind april 2023 te openen voor het verkeer.