Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Onderhoud bruggen Gemeente Oldebroek

 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek
 • Onderhoud bruggen gemeente Oldebroek

In opdracht van de Gemeente Oldebroek voerde Salverda Bouw herberekeningen en onderhoud uit aan de bruggen gelegen aan de Naaldeweg en de Wittensteinse Allee.

Onderzoek

Uit een onderhoudsronde van de gemeente bleek, dat er geen informatie was over diverse objecten binnen de gemeente Oldebroek. Om de staat van de kunstwerken te bepalen, moesten de maatvoering, betonklasses, indringing van dooizouten/carbonatatie en voornamelijk de wapening inzichtelijk gemaakt worden.
De maatvoering werd opgenomen en verwerkt in een digitaal tekenprogramma.
De betonkwaliteit werd vastgesteld door boorkernen te nemen en deze te beproeven in het laboratorium.
De wapening werd door middel van radarscans en ferroscans inzichtelijk gemaakt. Het voordeel hiervan was, dat het beton niet verwijderd hoefde te worden (non-destructief onderzoek).

Herberekeningen

Nadat de gegevens inzichtelijk waren, zijn de gegevens gedeeld met de constructeur. Deze heeft voor ons de brug herberekend conform de NEN 8700, NEN 8701 en NEN-EN 1990 tot en met NEN-EN 1999. Hieruit bleek dat één van de twee bruggen niet voldeed. Op die brug moest een tonsbeperking komen of die brug moest verstevigd worden. Aangezien de brug op een belangrijke transportroute ligt, was een tonsbeperking niet gewenst en diende er een versteviging plaats te vinden.
Salverda bracht conform de BRL 3201 en CUR 91 uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening aan, waardoor de brug verstevigd werd. Nadat de koolstofwapening aangebracht is, kon in dit geval de gehele tonsbeperking verwijderd worden en is het kunstwerk geheel up-to-date aan de huidige wetgeving en normen.

Door de brug te verstevigen aan de uitwendige zijde kon de brug verstevigd worden zonder constructieve gevolgen.

Onderhoud

Naast de herberekeningen ging Salverda ook direct het onderhoud uitvoeren aan de bruggen. Deze onderhoudswerkzaamheden bestonden uit het uitvoeren van betonreparaties, het vervangen van hemelwaterafvoeren, het ophogen en vervangen van schampkanten, het vervangen van slijtlagen, het vervangen van conserveringen op de stalen leuningen, het vervangen van asfalt en het vervangen van bitumineuze producten zoals schijnvoegen en membranen. De asfalt- en bitumenwerkzaamheden werden uitgevoerd door Schagen Infra B.V.