Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Onderhoud en energetische maatregelen complex 2911 te Wezep

Medio december 2018 heeft Salverda Bouw van deltaWonen opdracht gekregen om in bouwteamverband onderhoud en woningverbetering uit te voeren bij 145 woningen in Wezep.

Werkzaamheden

Begin 2019 zijn wij gestart met de werkzaamheden. deltaWonen heeft voor ogen om energiemaatregelen, planmatig onderhoud en asbestsanering uit te voeren. Daarnaast vernieuwen we een groot aantal keukens. Door glas-, bodem-, dak- en gevelisolatie aan te brengen, verbeteren we alle woningen. Ook wordt een mechanische ventilatie-installatie en centrale verwarming aangelegd waar deze nog niet aanwezig is. Verouderde verwarmingsketels worden vervangen en gevels en schoorstenen worden hersteld. We voeren onderhoud uit aan het buitenschilderwerk en, waar nodig, wordt het aanwezige asbest verwijderd. Het asbesthoudend dakbeschot wordt gesaneerd en vervangen door een geïsoleerde dakplaat. Door slimme detaillering is er geen hoogteverschil met naastgelegen koopwoningen en blijft de ruimte binnen nagenoeg gelijk.
In woningen waar badkamer en toilet er slecht aan toe zijn, vervangen wij deze.

Communicatie

De woonconsulent van Salverda verzorgt de communicatie richting bewoners. Samen met de uitvoerder zijn alle woningen opgenomen. Er is een korte bewonersfilm gemaakt met een uitleg van de werkzaamheden in animatievorm. Deze film is tijdens de bewonersmiddag getoond en middels een usb-stick aan alle bewoners verstrekt.

De verwachte oplevering is juni 2020.