Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Onderhoud en energetische maatregelen complex 2911 te Wezep

  • Energetische maatregelen complex 2911 Wezep
  • Energetische maatregelen complex 2911 Wezep

Medio december 2018 kreeg Salverda Bouw van deltaWonen opdracht om in bouwteamverband onderhoud en woningverbetering uit te voeren bij 145 woningen in Wezep.

Werkzaamheden

Begin 2019 startten wij met de werkzaamheden. deltaWonen had voor ogen om energiemaatregelen, planmatig onderhoud en asbestsanering uit te voeren. Daarnaast vernieuwden we een groot aantal keukens. Door glas-, bodem-, dak- en gevelisolatie aan te brengen, verbeterden we alle woningen. Ook werd een mechanische ventilatie-installatie en centrale verwarming aangelegd waar deze nog niet aanwezig was. Verouderde verwarmingsketels vervingen wij en gevels en schoorstenen werden hersteld. We voerden onderhoud uit aan het buitenschilderwerk en, waar nodig, verwijderden wij het aanwezige asbest.  Tevens vervingen wij het asbesthoudend dakbeschot door een geïsoleerde dakplaat. Door slimme detaillering was er geen hoogteverschil met naastgelegen koopwoningen, waardoor de ruimte binnen nagenoeg gelijk bleef.
In woningen waar badkamer en toilet er slecht aan toe waren, vervingen wij deze.

Communicatie

De woonconsulent van Salverda verzorgde de communicatie richting bewoners. Samen met de uitvoerder nam zij alle woningen op. Ze maakte een korte bewonersfilm met een uitleg van de werkzaamheden in animatievorm. Deze film toonden wij tijdens de bewonersmiddag en verstrekten we middels een usb-stick aan alle bewoners.

Het project is in juni 2020 opgeleverd.